Politika Vijesti

LDS traži promjenu Ustava i vanredne izbore

Glavni odbor Liberalno demokratske stranke (LDS) BiH zahtijeva od lidera poltičkih stranaka s potrebnim brojem mandata u Parlamentarnoj Skupštini BiH, da hitno, a najkasnije do kraja ove kalendarske godine osiguraju usvajanje promjene Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona BiH u skladu s presudom Suda za ljudska prava iz predmeta Sejdic-Finci, jedan je od zaključaka sjednice Glavnog odbora ove stranke održane u llijašu na kojoj je analizirana trenutna politička situacija u našoj zemlji. 

Glavni odbor LDS-a ističe da je nakon usvajanja ovih izmjena potrebno već u januaru slijedeće- 2012. godine raspisati vanredne izbore za one nivoe vlasti na koje se odnosi Presuda. Vanredni izbori, kako je rečeno na sjednici, trebaju biti provedeni najkasnije do 31.03.2012. godine.

Zadužuju se izabrani zastupnici LDS na svim nivoima vlasti da u Općinskim vijećima, Kantonalnim skupštinama, te u Domu naroda FBiH, na prvom narednom zasjedanju pokrenu ove inicijative.

Paralelno s ovim aktivnostima članovi i simpatizeri LDS-a pokrenut će prikupljanje potpisa građana za ovu inicijativu i predloženi tekst promjene Ustava BiH koji je ponudio LDS.

Glavni odbor LDSBiH smatra pogubnim po bh. put u evro-atlanske integracije i EU nemogućnost formiranja Vijeća ministara posebno zbog činjenica da će do kraja godine cijeli region biti nepovratno na putu ka EU a BiH potpuno izvan njega bez ijedne definirane i potpisane granice sa svojim susjedima.

Glavni odbor LDSBiH je sa zadovoljstvom pozdravio trend ojačanja stranke na lokalnim nivoima i primjetan priliv novih članova, smatrajući to dokazom raspoloženja stanovnika Bosne i Hercegovine za ideju potpune i brže integracije BiH u EU, saopćeno je u nedjelju iz LDSBiH.

 

Fena/Informer.ba