BiH Vijesti

Masovna podmićivanja na prošlogodišnjim izborima

Centar za humanu politiku uputio je Parlamentarnoj skupštini BiH i Centralnoj izbornoj komisiji pismo u kome se navodi da su na prošlogodišnjim izborima u BiH troškovi izborne kampanje bili nekoliko puta veći od prijavljenih te da su masovno podmićivani birači i članovi biračkih odbora, saopćeno je danas iz ove organizacije.

U pismu se, također, navodi da se trgovalo članstvom u biračkim odborima, da se glasalo uime pet posto odsutnih s izbora, da su trećini kandidata dopisani direktni glasovi i da je naknadno učinjeno nevažećim pet posto važećih glasačkih listića.

”Stranački birački odbori i lokalne izborne komisije su leglo izbornih zloupotreba, a Centralna izborna komisija je najodgovornija za korumpiran izborni sistem i nepoštene izbore”, tvrde u Centru za humanu politiku.

Tužilaštva u BiH po službenoj dužnosti nisu provela nijednu istragu za masovno ugrožavanje izbornih prava i druga izvršena krivična djela u vezi s izborima.

Centar za humanu politiku traži da se izmjenama Izbornog i drugih zakona osiguraju pošteniji izbori u BiH, tako što će se eliminirati nedozvoljeni stranački uticaj na rad lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora, time što bi se predvidjelo da se za predsjednike lokalnih izbornih komisija imenuju sudije i da više od polovine članova budu nestranačke ličnosti.

Također se traži da se predsjednik Centralne izborne komisije imenuje iz reda sudija Ustavnog suda, kao i da predsjednik i polovina članova Komisije budu vanjski članovi.

Izmjene izbornog i drugih zakona moraju biti nestranačka i nebirokratska kreacija, a ne kao do sada isključivi monopol političkih stranaka i Centralne izborne komisije.

”Ukoliko ne osigurate suštinske izmjene izbornog i drugih zakona, pozvat ćemo građane da ne učestvuju na nepoštenim izborima”, ističe predsjednik Centra Momir Dejanović.