BiH Udarno Vijesti

Ministarstvo civilnih poslova: Matični brojevi izdati na osnovu privremene odluke su trajni

Ministarstvo civilnih poslova BiH saopćilo je danas da su svi jedinstveni matični brojevi koji su određeni nakon usvajanja Privremene odluke o utvrđivanju registracionih područja za određivanje JMB, kao i matični brojevi koje su odredili nadležni MUP-ovi i Javni registar Brčko Distrikta nakon 12. februara, validni i neće se poništavati niti mijenjati tako da građani neće snositi nikakve posljedice.

Ovo se ministarstvo oglasilo nakon što su se u javnosti pojavila različita tumačenja Privremene odluke o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva (JMB).

Ističe se da sva prava ostvarena na osnovu ovih JMB-ova, kao i lični dokumenti, imaju normalno pravno djejstvo propisano zakonom i podzakonskim aktima.

Građani BiH zahtjeve za određivanje JMB mogu podnijeti u organizacionim jedinicama kantonalnih MUP-ova, MUP-a Republike Srpske i Javnog registra Brčko Distrikta, a JMB se određuje bez ikakvih problema.

Iz Miistarstva apeluju na nadležne organe za određivanje JMB-ova da građane prilikom provođenja postupka određivanja JMB informiraju o činjenici da su ovi JMB-ovi pravno valjani i trajni.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je odmah nakon donošenja Privremene odluke o utvrđivanju registracionih područja za određivanje JMB nadležnim organima tehnički omogućila određivanje JMB-ova.

Prema podacima iz centralne evidencije JMB-ova koju vodi IDDEEA, od 5. juna do danas nadležni organi su odredili 3.507 JMB-ova, a od 12. februara do 5. juna određeno je 3.919 JMB-ova, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Fena/Informer.ba