BiH Udarno Vijesti

Ministarstvo sigurnosti uputilo poziv za pomoć u gašenju požara

Ministarstvo sigurnosti BiH danas je uputilo javni poziv svim institucijama i građanima BiH da se aktivno uključe u gašenje požara na više lokacija čije širenje još nije zaustavljeno.

Trenutna situacija na terenu u BiH izazvana požarima je i dalje veoma složena, javila je Anadolija.

Požari na području Konjica, Jablanice, Mostara, Trebinja, Bileće, Nevesinja i Gacka su i danas aktivni. Njihovo gašenje uveliko otežavaju težak i nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i velike količine dima koji se nadvija nad područjima zahvaćenim vatrom.

Ministarstvo sigurnosti BiH procijenilo je da će doći do pogoršanja situacije zbog ograničenih tehničkih kapaciteta i angažiranog ljudstva za gašenje požara na svim spoenutim lokacijama u BiH.

Osoblje koje je angažirano na gašenju požara je iscrpljeno, jer se danima bori s vatrenom stihijom, a helikopteri Oružanih snaga BiH su povremeno isključeni iz gašenja požara zbog potreba redovnog servisiranja. Zbog navedenih činjenica, Ministarstvo sigurnosti BiH informiše javnost o složenosti situacije i poziva sve strukture i građane BiH da se aktivno uključe u gašenje požara –  navodi se u apelu iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH danas je dalo saglasnost Ministarstvu sigurnosti BiH da može tražiti međunarodnu pomoć u gašenju požara korištenjem mehanizama Evropske unije i u skladu s potpisanim bilateralnim sporazumima i memorandumima iz oblasti zaštite i spašavanja sa zemljama koje nisu članice EU-a.

Vijeće ministara je prethodno razmotrilo i usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti o situaciji u BiH prouzrokovanoj šumskim požarima u periodu od  4. do 28. augusta ove godine.

Vijeće je odalo priznanje pripadnicima OSBiH i posadama helikoptera koji učestvuju u gašenju požara.

Eventualni nastali troškovi prihvata međunarodne pomoći u gašenju požara na području BiH bit će, u skladu s važećom legislativom, finansirani iz budžetskih rezervi Vijeća ministara BiH, u skladu s raspoloživim sredstvima – saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Fena/Informer.ba