Politika Vijesti

Moon: Sadašnji sistem u BiH diskriminira manjine

U povodu obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, američki ambasador u BiH Patrick S. Moon objavio je komentar na svom blogu u kojem podsjeća na vrijednosti Opće deklaracije o ljudskim pravima koju je prije 63 godine usvojila Generalna skupština UN-a, ali i upozorava na kršenje ljudskih prava u BiH.

Moon je istakao da je snaga Deklaracije u jednostavnosti: da su svi ljudi rođeni s osnovnim, neotuđivim pravima.

– Osim osvrta na značaj ovog dokumenta, mi odajemo počast svim ljudima i organizacijama koje se drže ovih principa i koriste ih u praksi, koji neumorno rade na promoviranju ljudskih prava u našim društvima, često pod jakim pritiskom. To su aktivisti koji promovišu radikalne promjene na Srednjem istoku gdje se građani trude izgraditi održiva demokratska društva s vladama koje poštuju prava građana.

To su i aktivisti i branitelji ljudskih prava koje vidimo baš ovdje u BiH, oni koji se bore za zaštitu prava invalida, djece, etničkih i vjerskih manjina, raseljenih osoba, žrtava i porodica žrtava rata, za prava običnih građana i prava medija da se slobodno izražavaju, te još mnogo toga, napisao je Moon.

Konstatirao je da je žalosno vidjeti da se ova i mnoga druga osnovna ljudska prava uskraćuju ili se nedovoljno poštuju u BiH.

– Iako se ponekad izazovi čine nepremostivim, postoji nekoliko konkretnih koraka koje BiH može poduzeti da bi napredovala u pogledu poštivanja ljudskih prava. Kao prvo, BiH treba svoj izborni sistem uskladiti s odlukom Evropskog suda za ljudska prava, tako što će omogućiti svim svojim građanima da se kandiduju za izbore za Predsjedništvo BiH i za izbore za Dom naroda na državnom nivou.

– Dostojanstvo i ljudska prava su prava zagarantovana rođenjem, ali sadašnji sistem diskriminira manjine koje rođenjem ne stiču pravo da budu zastupljene, podsjetio je Moon.

Drugo, naveo je, BiH treba ispuniti svoje obaveze prema 100.000 osoba koje su raseljene još od vremena rata, posebno prema 8.000 osoba koje su još  u kolektivnim centrima, tako što će pružiti podršku njihovom povratku ili osigurati trajno rješenje njihovog statusa uz pravednu kompenzaciju.

– S ispunjenjem ovih obaveza može se odmah početi – osiguravanjem sredstava za provedbu zakona koji je već usvojio parlament BiH da bi se ova pitanja počela rješavati, napisao je Moon.

Nadalje, istakao je da BiH treba energično i u potpunosti implementirati svoje zakone o rodnoj jednakosti i zabraniti diskriminaciju, uskladiti svoje državne i entitetske krivične zakone koji se odnose na trgovinu ljudima, te se više posvetiti projektu Decenija Roma.

– Zaštita prava grupa koje su ranjivije, uključujući manjine i žene, mora biti prioritet. Također se moramo fokusirati na oblast ljudskih prava koja je često zanemarena – prava lezbijske, gej, biseksualne i transrodne populacije.

Za mnoge ljude, naglasio je, ovo je pitanje osjetljivo i postoje mnoge prepreke u pogledu zaštite ljudskih prava gej populacije koje proizilaze iz duboko ukorijenjenih ličnih, političkih, kulturnih i vjerskih ubjeđenja.

– Opća deklaracija o ljudskim pravima se odnosi na sve ljude, ne samo na nekolicinu. To što ste žena ili pripadnik rasne, vjerske, plemenske ili etničke manjine, ili pripadnik lezbijske, gej, biseksualne ili transrodne populacije, ne čini vas manje ljudskim bićem, podsjetio je Moon na  blogu.

 

Fena/Informer.ba