Politika Vijesti

Musić: Vlada KS ne spori pravo nosiocima pravosudnih funkcija na povećanje plaća

Vlada Kantona Sarajevo (KS) ne spori pravo da u skladu sa zakonom nosioci pravosudnih funkcija u KS-u  trebaju ostvariti povećanje plaće za 2,2 posto na osnovnu plaću koja se kreće u rasponu od 2.400 KM za sudiju Općinskog suda Sarajevo (OSS) do 3.600 KM za predsjednika ovog suda.

Ovo je istaknuo premijer KS-a Fikret Musić komentarišući navode predsjednika OSS-a Gorana Salihovića s današnje pres-konferencije “da Vlada KS-a vrši pritisak na njega i njegove kolege“.

Premijer Musić, istovremeno, podsjeća da je Vlada KS-a donijela Zaključak na sjednici 28. februara da se plaće svim budžetskim korisnicima za  februar obračunaju na način kako je to urađeno za prethodni mjesec, pa tako i sudijama i tužiocima u KS-u sve dok se ne utvrdi visina osnovice za sve plaće, a u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima, što će biti urađeno do kraja ovog mjeseca.

“Svi budžetski korisnici, njih više od 11.000 u KS-u su ili će dobiti februarsku platu po obračunu iz januara  ove godine, a Vlada KS-a će sagledati sve mogućnosti za isplatu povećanja plaća sudijama i tužiocima kada se steknu svi uslovi i obezbijede finansijska sredstva za to”, pojašnjava Musić.

Podsjeća, također, da je Vlada KS-a na sjednici od 8. marta zadužila Ministarstvo pravde i uprave da zakaže sastanak s predstavnicima pravosuđa u vezi s aktuelnom situacijom za isplatu plaća i naknada u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

 

Fena/Informer.ba