Politika Udarno Vijesti

Nacionalne manjine traže uvođenje četvrtog člana Predsjedništva BiH

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH u četvrtak će iznijeti svoje prijedloge na sjednici Privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“.

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Nedžad Jusić danas je kazao Agenciji Fena da će ovoj radnoj grupi predložiti amandmane na Ustav BiH koji se dotiču presude Evropskog suda za ljudska prava.

Po njegovim riječima, Vijeće nacionalnih manjina, u sklopu amandmana koje će predložiti, traži da se u preambuli Ustava BiH, osim tri konstitutivna naroda dodaju i nacionalne manjine, da se nabroje sve nacionalne manjine kojima je priznato pravo u skladu sa zakonom te da se doda i kategorija nacionalno neopredijeljeni.

„Drugim amandmanom, koji se tiče Predsjedništva BiH, predlažemo da se doda još jedan član Predsjedništva, znači da Predsjedništvo broji četiri člana. Taj četvrti član bi bio ispred građana, ustvari ispred onih koji nisu konstitutivni narodi u BiH, onaj koji se ne izjašnjava kao Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Znači, mogu biti nacionalne manjine i nacionalno neopredijeljeni, mogu se kandidovati za tu četvrtu poziciju, i to bi bila jedna izborna jednica u BiH“, pojasnio je Jusić.

Tim amandmanom smo, dodao je, htjeli dati mogućnost svim građanima da se mogu kandidirati, a pitanje je ko će proći, ko će dobiti najviše glasova.

Amandman koji je, po Jusićevim riječima, najvažniji za nacionalne manjine u BiH, jeste onaj koji se odnosi na Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće nacionanih manjina predlaže da se, pored trenutno 15 članova Doma naroda koji se sastoji od po pet Hrvata, Bošnjaka i Srba, doda i četvrti klub, klub nacionalnih manjina koji bi imao četiri člana i to dva iz FBiH, dva iz RS-a. Njih bi predlagala vijeća nacionalnih manjina, a ne političke partije.

„Mislim da je to jedan ključ rješenja problema, odnosno implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, jer samim tim ćemo dobiti da svi građani mogu biti kandidirani i da mogu štititi svoje interese u svim zakonodavnim tijelima“, kazao je Jusić.

Pokušat ćemo, dodao je, da ubijedimo političare da je to neophodno da se uradi u što kraćem vremenu da bi se na narednim općim izborima mogli svi kandidirati na sve pozicije.

Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za provođenje presude u predmetu „Sejdić i Finci protiv BiH“ formirana je sa zadatkom da u skladu s navedenom presudom pripremi prijedloge amandmana na Ustav BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Nakon što je prošle sedmice saslušala prijedloge političkih stranaka o načinu implementacije presude, Privremena zajednička komisija ove će sedmice saslušati i prijedloge Vijeća nacionalnih manjina BiH i nevladinih organizacija.

U skladu sa zaključkom o formiranju ove komisije, koji su usvojila oba doma državnog parlamenta, rok za pripremu prijedloga amandmana na Ustav BiH je 30. novembar, a za pripremu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH 31. decembar.

 

Fena/Informer.ba