Politika Vijesti

Nacrt budžeta KS-a za 2012. godinu 722.800.000 KM

Nacrt budžeta Kantona Sarajevo (KS) za 2012., koji je utvrdila Vlada Kantona  u iznosu od 722.800.000 KM, na dnevnom je redu sjednice Skupštine KS-a zakazane za srijedu.

Za tekuće izdatke u narednoj godini za 164 budžetska korisnika s 11.077 zaposlenih, predviđeno je 317.335.100 KM.

Oko 607,5 miliona KM raspoređeno je na 12 ministarstava od čega je za Ministarstvo pravde i uprave izdvojeno 34.399.300, za  boračka pitanja 29.342.900, za saobraćaj 30.479.800, dok je za Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planirano 50.794.500 KM.

Ministarstvo stambene politike imat će na raspolaganju 4.965.500 KM, unutrašnjih poslova 69.773.500,  privrede 23.439.600,  finansija 24.752.800 te Ministarstvo zdravstva 5.428.900.

Također, za Ministarstvo obrazovanja i nauke planirano je 225.045.500 KM, kulture i sporta 25.987.700 i za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice 83.044.200.

Uvidom u dokument Nacrta budžeta za Ministarstvo za boračka pitanja bit će osigurano 4,8 miliona KM za kapitalna ulaganja, od čega će 800.000 KM biti izdvojeno za otkup zemljišta za proširenje groblja Bare – Aleja veterana i izgradnju Aleje veterana na groblju Vlakovo, a četiri miliona KM za kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju.

Ministarstvo saobraćaja za kapitalna ulaganja imat će 14,5 miliona KM na raspolaganju, od čega je pet miliona KM planirano za sanaciju tramvajske pruge i pružnih prijelaza, 8,5 miliona KM za rješavanje imovinskopravnih odnosa (XII transverzala i južna longitudinala) 9.500.000 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2.140.000 KM između ostaloga utrošit će na nekoliko projekata „Sarajevo gasa“, preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ te JP „Rad“ i „Toplane“, ali i za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže.

Kada su u pitanju kapitalna ulaganja u Ministarstvu stambene politike milion KM bit će uloženo za predinvestiranje u rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu s usvojenim prostornim planom.

Ministarstvo privrede KS-a će 420.000 KM investirati u infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinskopravnih odnosa u industrijskim zonama Ilijaš, Hadžići, Vogošća i Ilidža.

Nacrtom budžeta planirano je u okviru Ministarstva obrazovanja i nauke da se  izdvoji 2.140.000 KM za sufinansiranje izgradnje osnovnih škola u Starom Ilijašu, u naselju Osjek te osnovne škole u Hadžićima. Planirana je i izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović te dogradnja Sedme osnovne škole u Blažuju.

Nacrt budžeta razmatrat će zastupnici na Skupštini KS-a, a ukoliko ga usvoje bit će upućen u javnu raspravu da bi se naknadno utvrdio Prijedlog budžeta za 2012. godinu. Ukoliko se to desi do decembarske sjednice Skupštine, KS bi prvi put imao utvrđeni budžet za narednu godinu bez potrebe za odlukom o tromjesečnom privremenom finansiranju.

Fena/Informer.ba