BiH Udarno Vijesti

Nacrt budžeta za 2011.godinu tek u martu

Savjet ministara BiH poštuje odluke i Predsjedništva i Parlamentarne skupštine BiH, iako je nezadovoljan sadržajem njihovih odluka o budžetu institucija za BiH za 2011. godinu, jer zbog zakonskih propisa ovaj problem ne može biti riješen prije marta ove godine, izjavio je danas Srni predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić.

Nažalost, zaključci Predsjedništva BiH nas vraćaju nazad i traže da ispoštujemo zakonske procedure i ja tu nemam ništa protiv, ali da bismo uspostavili budžet za 2011. godinu na nivou izvršenja budžeta za prošlu godinu, te poštujući sporazum političkih lidera, čini mi se da nikome nije nepoznato da se ipak mora sačekati mart ove godine”, rekao je Špirić.

On je pojasnio da će tek krajem februara biti dostavljeni izvještaji svih korisnika budžetskih sredstava za prošlu godinu, tako da prije marta nije moguće Predsjedništvu BiH dostaviti odgovarajući izvještaj o izvršenju budžeta za 2011. godinu, koji će ujedno predstavljati i budžet za tu godinu.

Hoće li biti političkog raspoloženja da tada razgovaramo o donošenju budžeta za 2012. godinu, vidjećemo, mada mogu reći da je Savjet ministara za to spreman. Bojim se da niko nije razmišljao da izvršenje budžeta nećemo moći imati do kraja februara, odnosno do polovine marta kada očekujemo konačne podatke za izvršenje budžeta za 2011. godinu, pa mi sve liči kao da nam neko baca vruć kesten u ruke”, naveo je Špirić.

Procjenjujući šanse za donošenje budžeta institucija BiH za 2012. godinu, on je rekao da BiH već sada ima zakonitu odluku na bazi sporazuma lidera političkih partija i zaključaka oba doma parlamenta BiH o privremenom finansiranju BiH za prvi kvartal ove godine.

Savjet ministara BiH donio je 31. decembra odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2012. godine.

Odluka o privremenom finansiranju donesena je na osnovu zaključaka oba doma Parlamentarne skupštene BiH.

Privremeno finansiranje institucija BiH i njenih međunarodnih obaveza za prva tri mjeseca 2012. godine utvrđuje se do iznosa ukupno usvojenih sredstava budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH na nivou jedne četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za 2011. fiskalnu godinu.

Predsjedništvo BiH zatražilo je juče od Savjeta ministara da hitno dostavi Nacrt zakona o budžetu zajedničkih institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.

Predsjedništvo je ovaj zahtjev uputilo u skladu sa zaključcima oba doma Parlamentarne skupštine BiH, koji su krajem prošle sedmice odobrili budžet BiH za 2011. na nivou ostvarenja u toj godini.

U pismu Savjetu ministara koje je potpisao predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić ističe se da Nacrt budžeta treba da sadrži bilans prihoda i rashoda, raspored prihoda po korisnicima, servisiranje spoljnog duga, izvršenje budžeta za 2011. godinu, te završne odredbe.

 

Srna/Informer.ba