Politika Vijesti

Narodna skupština RS usvojila novi penzioni Zakon

Glasovima vladajuće većine u Skupštini RS-a danas je usvojen novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u RS-u.

Samo dan pred početak sjednice Vlada je ipak popustila pod pritiskom socijalnih partnera, pa i po novom zakonu i penzijskom i invalidskom osiguranju ostaju uvjeti penzioniranja od 40 godina staža osiguranja i 60 godina života za muškarce i 35 godina staža i 58 godina života za žene.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Petar Đokić rekao je da je zakonom definirano da vrijednost općeg boda na dan stupanja na snagu ovog zakona iznosi 9,241875 KM.

Kada je riječ o penalizaciji odnosno umanjenju penzija za četiri posto za svaku punu godinu ranije ostvarenog prava prije navršenih godina života, Đokić je rekao da je Vlada RS-a, na zahtjev sindikata, utvrdila amandman kojim se ova odredba u zakonu briše.

Međutim, opozicija je jednoglasno ustala s tvrdnjom da novi zakona o PIO nije u saglasnosti s Ustavom i precizno navela članove čija bi primjena za posljedicu imala diskriminaciju određenih kategorija građana, posebno boraca, čija prava o duplom stažu se u ovom zakonu “brišu”.

Zamjerke opozicije su se posebno odnosile na član četiri i retroaktivno djejstvo zakona, ali i na umanjenje stečenih prava.

PDP je najavio da će u tom smislu podnijeti apelaciju Ustavnom sudu i u tome će imati podršku još nekih poslaničkih grupa.

Generalno vijeće Saveza sindikata RS-a također je najavilo stalno zasjedanje sve dok se poslanici ne izjasne o novom zakonu o penzijskom osiguranju u RS-u i amandmanima koji definišu da neće biti pooštreni uvjeti za penzioniranje.

U slučaju da se ne usvoje amandmani najavljeno je da će aktivirati zaključak po kojem će svoje nezadovoljstvo izraziti svim vidovima sindikalne borbe.

 

Fena/Informer.ba