Izdvojeno Politika Vijesti

Narodna skupština usvojila novi Zakon o katastru RS-a

Glasovima skupštinske većine u parlamentu Republike Srpske (RS) danas je usvojen Zakon o premjeru i katastru RS-a po hitnom postupku.

Usvajanje ovog zakona RS sama odustaje od Zakona o katastru u RS-u, nakon što je njegova primjena obustavljena odlukom Ustavnog suda BiH po zahtjevu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Protiv zakona bili su poslanici SDP-SDA, a dok su opozicione stranke iz RS-a bile suzdražane, jer su kritikovale predlaganje ovog sistemskog zakona po hitnom postupku te činjenicu da se u njemu više ne spominje međuentitetska linija.

Da bi zakon i stupio na snagu neophodno je da se o njemu izjasne svi klubovi konstitutivnih i ostalih naroda u Vijeću naroda RS-a, a ukoliko niko ne stavi veto, prestat će da važi sporni Zakon o katastru.

Ministar pravde RS-a Džerard Selman je ranije rekao  da se Vlada RS-a na predlaganje ovog zakona odlučila da se ne bi ulazilo u dalji postupak ocjene ustavnosti Zakona o katastru u Ustavnom sudu BiH.

Zakon o premjeru i katastru RS-a se u određenim elementima razlikuje od Zakona o katastru, a prihvaćene su i neke od primjedbi koja se mogla čuti na sporni zakon.

Novina u ovom zakonu je da se briše mogućnost sticanja prava svojine na osnovu faktičkog stanja, a sada je data mogućnost sudske zašite, za sve one osobe koje smatraju da su im povrijeđena određena imovinska prava i dok se ne završi postupak na sudu neće se moći vršiti katastarske promjene.

U Zakonu o premjeru i katastru RS-a ipak nije napušten koncept da zemljišnoknjižne evidencije budu u nadležnosti Geodetske uprave RS-a, ali su proširena i liberalizovana prava vlasnika.

Tokom današnjeg dana za glasanje poslanici Skupštine RS-a su usvojili i Zakon o robnim rezervama, Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti, Nacrt zakona o komunalnim taksama, Nacrt zakona o zaštiti vazduha, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona.

Fena/Informer.ba