BiH Udarno Vijesti

Nasilje nad ženema najmanje procesuiran zločin u BiH

Nasilje nad ženama ostaje jedno od najraširenijih kršenja ljudskih prava, ali i najmanje procesuiran zločin.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koji proizilaze iz toga, svake se godine obilježavaju širom svijeta. Tako je danas u organizaciji “Vive Žene” Tuzla, održan okrugli sto posvećen izricanju zaštitnih mjera u slučaju porodičnog nasilja.

Zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici, prema podacima organizacija koje se ovim problemima, izriču se vrlo rijetko.

Od 1. januara 2006. do 31. decembra 2010.godine izrečeno je 120 zaštitnih mjera. Zahtjev za izricanje zaštitnih mjera, prvenstveno, mogu podnijeti žrtve nasilja, potom policija, tužilaštvo, a  izriču ih i općinski sudovi.

U okviru 16 dana aktivizma, posvećenih borbi protiv nasilja, provodi se edukacija profesionalaca za rad sa počiniocima nasilja.

Na području TK-a 12 profesionalaca okončalo je ovu edukaciju.

Organizacija Vive Žene Tuzla u svom je skloništu pružila utočište za 87 žrtava porodičnog nasilja.

 

Fena/Informer.ba