Politika Udarno Vijesti

Nermin Nikšić: Fokusirati se na održavanje prohodnosti magistralnih puteva

Vlada Federacije BiH formirala je danas četiri operativna tima sastavljena od članova Vlade koji će posjetiti najvažnija javna preduzeća i zdravstvene ustanove u FBiH da bi se informirali o teškoćama zbog vremenskih neprilika i o načinima za njihovo prevazilaženje, izjavio je danas federalni premijer Nermin Nikšić nakon sjednice Vlade u Sarajevu.

Razmatrajući informaciju o stanju u Federaciji BiH s obzirom na prirodnu nesreću uzrokovanu snježnim padavinama i niskim temperaturama, koju je predočio načelnik Federalnog štaba CZ Alija Tihić, Vlada je utvrdila niz zaključaka koji se odnose na aktivnosti koje treba poduzimati na stabiliziranju stanja u FBiH.

Nakon rasprave je zaključeno da je Federalni štab Civilne zaštite u periodu koji je iza nas dao svoj puni doprinos u normalizaciji stanja na području Federacije BiH“, kazao je Nikšić na pres-konferenciji.

Vlada FBiH očekuje od Federalnog štaba Civilne zaštite da u toku dana intenzivira aktivnosti na raščišćavanju putnih komunikacija pred najavljenim novim valom snježnih padavina.

U naredna tri dana treba se fokusirati na održavanje prohodnosti magistralnih putnih pravaca u FBiH te u saradnji s nižim nivoima vlasti isto uraditi kada su u pitanju regionalni i lokalni putevi. Također, prohodnost treba omogućiti i željezničkom saobraćaju“, naglasio je Nikšić.

Nekoliko zaduženja, kako je dodao, upućeno je Federalnom štabu Civilne zaštite, kao što je da se u potpunosti angažiraju svi raspoloživi materijalni i tehnički kapaciteti na svim nivoima vlasti u FBiH i, u tom cilju, ostvariti punu saradnju s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom sigurnosti BiH i Štabom Civilne zaštite Republike Srpske, s posebnim akcentom na povratnička naselja.

Nikšić je posebno istakao da treba uložiti napore da se osigura redovno snabdijevanje električnom energijom te apelirao na građane, institucije i preduzeća da, gdje je god moguće, štede električnu energiju i na taj način doprinesu stabilnosti sistema i snabdijevanja.

Poseban segment koji je ocijenjen kao jedan od najuspješnijih u ovom periodu je segment organizacije zdravstvene zaštite, kazao je federalni premijer.

Također, na sjednici je zaključeno da je neophodno izvršiti kvalitetne i blagovremene pripreme na područjima koja bi mogla biti pogođena odronima, klizištima i poplavama nakon otapanja velikih količina snijega.

 

Fena/Informer.ba