BiH Politika Udarno Vijesti

Nermin Pećanac: Depolitizacija policije prioritet

Nermin Pećanac, novoimenovani ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, najavljuje povratak otpuštenih i decertificiranih policajaca u ovo ministarstvo.

To je nešto što me kao čovjeka privatno muči već 10 godina. I to je ono što ću odmah riješiti. Organizovat ću sastanak s bivšim policajcima koji su decertificirani 2002. godine. Ponudit ću im posao. Ako žele da rade, mogu se vratiti. Naravno, neće to biti Specijalna jedinica, ali u MUP-u KS ima mnogo toga što oni mogu raditi ako žele. Ovim gestom pokazat ću javnosti i kriminalcima da pravda jeste spora ali dostižna”, rekao je Pećanac.

NN: U ekspozeu novoimenovanog premijera pominje se depolitizacija policije. Da li to znači da više neće biti nesuglasica na relaciji komesar (Vahid Ćosić) – ministar unutrašnjih poslova?

PEĆANAC: I kao zastupnik u Skupštini KS borio sam se i zagovarao depolitizaciju policije. Naravno da depolitizacija, između ostaloga, znači i da neće biti sukoba na relaciji komesar – ministar. Organizirat ću zajedničke sastanke s komesarom i predstavnikom Sindikata policije, dajući do znanja da od sada neće biti nesuglasica u MUP-u. Predložit ću zakonske izmjene i dopune, odnosno jače sankcije za nošenje nelegalnog oružja, te implementirati sve što je u nadležnosti kantonalnog ministarstva, a za ono što nije u toj nadležnosti tražit ću mišljenje viših instanci.

NN: Veliki problem u Kantonu Sarajevo je maloljetnička delinkvencija. Sve je više srednjoškolaca koji nose vatreno i hladno oružje, pa je sve više i sukoba koji završe teškim povredama učenika. Šta će MUP KS u narednom periodu uraditi po pitanju suzbijanja maloljetničke delinkvencije?

PEĆANAC: Uprava policije uradit će sve što je u njenoj nadležnosti da suzbije maloljetničku delinkvenciju, koja jeste veliki problem u Kantonu Sarajevo. Ali morate znati da to nije samo u nadležnosti i problem policije, to je problem i nadležnost obrazovnog sistema, roditelja koji djeci moraju pružiti adekvatan kućni odgoj. Svi mi, policija, pedagozi i roditelji, treba da se uključimo u suzbijanje ovog problema. Naravno, policija će uraditi sve što je u njenoj nadležnosti i moći da suzbije maloljetničku delinkvenciju, ali u tome nam stvarno treba pomoć i drugih i ja ih pozivam da se uključe.

NN: Pored maloljetničke delinkvencije, problem u Kantonu Sarajevo je i kriminal. Česte pljačke, otimanje od građana na ulici, učestali bombaški napadi… Imat ćete mnogo posla. Da li imate strategiju kako riješiti ove probleme?

PEĆANAC: Pa naš cilj i jeste prevashodno borba protiv općeg kriminala u Kantonu Sarajevo. Policija tu radi koliko god može, ali ne možete očekivati nemoguće od policije, kad u tom segmentu veliku ulogu igraju politika i sveukupna ekonomska i socijalna situacija u državi, pa i u Kantonu Sarajevo. Mi ćemo se, naravno, i dalje boriti svim raspoloživim sredstvima, ali morate znati da je to teško policiji kojoj su, na neki način, oduzeta sredstva za rad. Tu su i političari, koji imaju svoju retoriku koju građani različito shvataju i doživljavaju.

NN: Najave nove kantonalne vlade su i jačanje opće sigurnosti u KS. Šta će po tom pitanju raditi policija?

PEĆANAC: Sarajevo zaslužuje veći stepen sigurnosti, što ne zavisi samo od MUP-a nego i od onih koji učestvuju u radu viših nivoa, a saradnja s njima će biti potrebna. Depolitizacija policije u ovom segmentu je ključna i prioritet jer sigurnost ne smije zavisiti o stranke na vlasti, a prednost tu treba dati stručnim ljudima.

NN: Vašeg prethodnika prozivali su za korupciju i nelegalno zapošljavanje. Šta ćete vi uraditi po tom pitanju?

PEĆANAC: Već sam jednom obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova i u to vrijeme spisak policajaca koji su bili pod istragom je bio podugačak. Sve ću provjeriti i ovaj put i ponašaću se isto kao što sam se ponašao.

Nezavisne/Informer.ba