Politika Udarno Vijesti

Nevenka Savić: Za BiH upitan i zahtjev za kandidatski status u EU

BiH ne može predati kredibilan zahtjev za članstvo u EU ukoliko ne budu ispunjeni zadati uslovi u procesu evropskih integracija, a ako se nema kandidatski status, ne mogu se koristiti preostale tri od pet komponenti pretpristupne finansijske pomoći, niti se može nada terminu pregovora o članstvu, izjavila je direktorka Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić.

Ona je naglasila da bi novac za realizaciju pomoći BiH iz IPA fondova za 2011. godinu mogao biti operativan u prvom kvartalu iduće godine, jer se tada očekuje potpisivanje finansijskog sporazuma sa predstavnicima Evropske komisije.

Savić je za današnje “Nezavisne novine” rekla da je Evropska komisija predstavila listu prioritetnih oblasti u okviru kojih projekti koje BiH bude predložila, mogu biti finansijski podržani.

Te oblasti su pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave, razvoj privatnog preduzetništva, saobraćaj, socijalni razvoj i aktivnosti u vezi sa preuzimanjem `acquisa` /pravno nasljeđe EU/“, navela je Savić.

Ona je dodala da projekti unutar ovih oblasti, između ostalog, treba da pruže podršku pravosudnim institucijama u izgradnji kapaciteta i smanjenju broja neriješenih predmeta, jačanju mehanizama koordinacije reforme javne uprave, izradi okvira politike za mala i srednja preduzeća, pripremi i izvođenju radova na koridoru “Vc”, deminiranju, provođenju Akcionog plana za Rome, te veterinarskoj, fitosanitarnoj i zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

Savić je rekla i da je Evropska komisija dala preporuke koje bi trebalo da omoguće da se ne ponove problemi sa IPA fondovima za ovu godinu jer se ranije desilo da entiteti osporavaju listu projekata.

Između ostalog, preporučeno je da pisanje sektorskih i projektnih prijedloga vode radne grupe sastavljene od voditelja projekata sa državnog noivoa, predstavnika Direkcije i korisničkih institucija sa državnog i entitetskih nivoa u skaldu sa podjelom institucionalnih nadležnosti.

Evropska komisija je preporučila da Vijeće ministara, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta stupe u dijalog s ciljem jačanja sistema koordinacije, kao i da institucije na svim nivoima koje imaju odgovornost u vezi sa poslovima evropskih integracija delegiraju jedinice ili kontakt službenike za ove poslove“, zaključila je Savić.

 

Srna/Informer.ba