Izdvojeno Politika Vijesti

Nikola Špirić: Bh. ekonomija najmanje konkurentna u Evropi

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić rekao je na samitu Centralnoevropske inicijative (CEI) u Beogradu da konkurentnost predstavlja temeljni izazov ekonomije BiH, koja je najmanje konkurentna u Evropi.

Špirić je, u obraćanju naveo, da radi povećanja konkurentnosti BiH treba da razvije trening centre i podrži inovativne aktivnosti 40 glavnih izvoznih proizvoda, a da ulaganja u istraživanja i razvoj treba povećati na minimalno jedan posto budžeta.

“BiH je potrebno deset godina provođenja dobro osmišljenih i koordinisanih ekonomskih politika, da bi dostigla nivo najmanje konkuretnih zemalja članica EU i tako ispunila jedan ekonomski kriterijum za članstvo”, rekao je Špirić.

Prema njegovim riječima, ovo se može postaviti kao cilj i svih ostalih zemalja u regionu.

On je dodao da se sve evropske ekonomije, zbog svjetske krize, suočavaju sa prezaduženošću, nezaposlenošću i sociološkim i politički posljedicama, zbog čega je dugoročna finansijska stabilnost jedan od najvažnijih pitanja čovječanstva danas.

Špirić je istakao da koristi i blagodeti globalizacionih procesa moraju biti distribuisane na šire slojeve društva i usmjerene na smanjenje siromaštva.

“Evropa je iz svake krize izlazila snažnija”, rekao je Špirić, navodeći da je oprobani recept produbljivanja procesa integracija davao dobre rezultate.

On je naveo da manje razvijene ekonomije treba da traže odgovore na pitanja kako odgovoriti na izazove globalnih ekonomskih trendova i regionalnog povezivanja i tržišnog integrisanja, te da treba iskoristiti kompatibilnost privreda zemalja regiona.

“Nezaobilazan segment je i uspostavljanje takvog ambijenta koji je privlačan za strana ulaganja”, rekao je Špirić.

Regionalna saradnja, naveo je on, adekvatan je okvir za prevazilaženje mnogih izazova u ovom procesu.

“Konkretni okviri za dijalog unutar ove inicijative su najbolji za to i u cjelini važni za nastavak reformi. Pitanje konkurentnosti treba smjestiti u kontekst evropskih integracija kao procesa u kome članice inicijative učestvuju kao članice EU ili kandidati ili potencijalni kandidati za EU”, rekao je Špirić.

Špirić je naveo da je Vijeće ministara BiH pokrenuo odredbe aktivnosti za realizaciju prioritetnnih zadataka značajnih za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU.

“Jačanje konkuretnosti je sastavni dio procesa evropskih integracija, jer predstavlja jedan od formalnih zahtjeva za ispunjavanje potrebnih kriterijuma”, rekao je Špirić.

On je dodao da je BiH zabilježila određene uspjehe po pitanju konkurentnosti i to na području rada i zapošljavanja.

Špirić je naveo da 88 posto građana BiH podržava pristupanje EU.

Srna/Informer.ba