BiH Udarno Vijesti

Nikšić sa predstavnicima UNICEF-a o delinkvenciji maloljetnika

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić danas se u Sarajevu susreo s regionalnom šeficom UNICEF-a za središnju i istočnu Europu i Zajednicu neovisnih država Marie-Pierre Poirier, te predstavnicom ove međunarodne organizacije u BiH Florence Bauer, sa kojima je razgovarao o programima socijalne zaštite djece i problemu maloljetničke delinkvencije.

Marie-Pierre Poirier izrazila je zadovoljstvo rješenjima Vlade Federacije BiH koja se odnose na međusektorski pristup problemima maloljetničkog pravosuđa i socijalne zaštite djece.

“Takav metod rada je inovativan i dobar, te može biti primijenjen i u drugim zemljama”, istaknula je ona.

Prema riječima premijera Nikšića, Vlada Federacije BiH je prepoznala problem maloljetničke delinkvencije i njegovo rješavanje stavila među prioritete u svojem radu.

On je uputio poziv, koji je Marie-Pierre Poirier prihvatila, za uključivanjem stručnjaka UNICEF-a u rad međusektorske skupine Vlade Federacije BiH.

Federalni premijer gošće je upoznao i s činjenicom kako u ovogodišnjem budžetu Federacije BiH, za razliku od ranijih, postoji zasebna stavka namijenjena finansiranju vakcinacije djece.

Tokom današnjeg susreta razgovarano je i o mogućnostima apliciranja za sredstva europskih fondova, kojima bi bili sufinansirani programi koji se odnose na socijalnu zaštitu djece.

Onasa/Informer.ba