Svijet Vijesti

Do njemačkog državljanstva vrlo teško

Više od 101 000 ljudi dobilo je 2010. njemačko državljanstvo, ali uslovi za dobijanje državljansta su veoma rigorozni pa veliki broj osoba mora da se odrekne svog državljanstva kada uzima njemačko.

U Njemačkoj važi zakon o porijeklu, što konkretno znači da osoba kojoj su majka ili otac njemački državljani automatski rođenjem postaje Nijemac.

Nadalje, ako jedan roditelj ima drugo, ne-njemačko državljanstvo, dijete može zadržati oba i ne mora da se odrekne nijednog državljanstva.

Pritom je od 2000. godine na snazi odredba o mjestu rođenja: onaj ko je rođen u Njemačkoj, a čiji roditelji nisu Nijemci, ima pravo na njemačko državljanstvo ako ispuni određene uslove.

Ako ta osoba ipak želi da zadrži državljanstvo svojih roditelja, sa 18 godina mora odustati od njemačkog. Prema ovom modelu, ljudi imaju pravo samo na jedno državljanstvo, ili ono od roditelja ili pak njemačko.

Proces dobijanja državljanstva nije nimalo jednostavan. Nakon dobrovoljnog savjetovanja sa službom za dodjeljivanje državljanstva, zainteresovana osoba mora da podnese zahtjev. Oni mlađi od 16 godina za to moraju opunomoćiti svoje roditelje. Bitno je napomenuti da čitav postupak uopšte nije jeftin – košta 255 evra.

Da bi se zahtjev odobrio treba ispuniti čitav niz uslova, od kojih je najvažniji da se osoba odrekne svog dosadašnjeg državljanstva. Takođe je potrebno dokazati znanje njemačkog jezika.

Uz to podnosilac zahtjeva za državljanstvo mora da položi i “test za dobijanje državljanstva” u kojem se provjerava poznavanje njemačkog pravnog i društvenog sistema. Za prolaznu ocjenu potrebno je tačno odgovoriti na 17 od 33 postavljena pitanja na temu religije, pravne države i društvenih obaveza.

U posebnim situacijama, ako nadležne državne službe procijene da je dodjeljivanje državljanstva u opštem interesu njemačke javnosti,ono se može dodijeliti i nešto ubrzanim postupkom. To je slučaj kod vrhunskih sportista, ali i kod izbjeglica različitog tipa.

Takođe, postupak se može olakšati građanima EU, rodbini onih koji su podnijeli zahtjev a ispunili sve uslove, supružnicima Nijemaca ili starijim osobama koje zadovoljavaju zadate uslove.

Ali, u stvarnosti za većinu slučajeva važi poduža lista uslova: osoba mora da posjeduje neograničeno pravo stanovanja u Njemačkoj i treba najmanje osam godina da boravi u Njemačkoj prije podnošenja zahteva.

Sljedeća, vrlo bitna stavka jeste da je osoba finansijski nezavisna, odnosno da je u stanju u najvećoj mjeri samostalno da se finansira. Samo u posebnim, teškim slučajevima dopušteno je korišćenje socijalne pomoći.

Ovo pravo imaju osobe koje su dobile otkaz zbog propasti kompanije u kojoj su bile zaposlene, osobe koje izdržavaju malu djecu ili osobe koje se trenutno obrazuju. Vrlo je važno da nisu prethodno kažnjavane i da su službeno prihvatile liberalno, demokratsko političko uređenje.

Uprkos pravilu o dvostrukom državljanstvu, koje propisuje da stanovnici moraju da se odluče za jedno ili drugo državljanstvo, postoji niz izuzetaka koji ipak omogućavaju građanima da zadrže prethodno i dobiju još i njemačko državljanstvo.

Tako građani EU imaju pravo na dva pasoša. Naime, zemlje članice EU osigurale su da prilikom prihvatanja novog njihovi građani imaju pravo da zadrže i svoje originalno državljanstvo. Ovo pravilo odnosi se i na Marokance i Irance, kojima prema zakonu njihovih domovina nije moguće oduzimanje državljanstva te mogu zadržati oba.

Prema statističkim podacima državne službe za dodjeljivanje državljanstva, više od polovine građana koji su 2010. godini postali njemački državljani zadržalo je i novo i staro državljanstvo.

 

Srna/Informer.ba