BiH Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Nove cijene BH TELECOM-a od 01. januara 2013. godine

U skladu s Pravilom o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH za period 2013. -2015. godine, BH Telecom je objavio novi cjenovnik usluga koji će se primjenjivati od 1. januara 2013. godine.

Prema novom cjenovniku, postojeće cijene mjesečne pretplate za sve pakete fiksne telefonske usluge ostaju iste. BH Telecom je odlučio da ne povećava cijenu pretplate te da izvrši sniženja i paketiranja određenih usluga, a sve s ciljem da se korisnicima ponude najbolji i najpovoljniji uvjeti komuniciranja, saopćeno je iz te kompanije.

Uvode se jedinstvene cijene u fiksnoj mreži i popusti u korištenju Interneta.
Prema novom cjenovniku, cijene pretplate za fiksnu telefonsku uslugu su ostale identične, a snižavaju se cijene pristupnih taksi.

Izjednačene su cijene poziva između kantona s cijenama poziva unutar kantona za pozive prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma, uz zadržavanje perioda slabog saobraćaja.

Kreirani su novi tarifni paketi za fizičke (Phone) i pravne osobe (BizPhone) koji uključuju znatno veći broj besplatnih minuta i značajna sniženja:

–  Najbrojevi iz BH Mobile mreže s cijenom poziva 70 posto  nižom od osnovne,
–  Pozivi prema fiksnoj mreži BH Telecoma 70 posto niži, uz primjenu perioda slabog saobraćaja,
-Pozivi prema inozemstvu do 80 posto  niži od cijena u osnovnoj ponudi,
-Za privatne korisnike phone 30 paketa omogućen i međunarodni Najbroj s cijenom poziva do 90 posto  nižom od cijene iz osnovne ponude,
– Korisnicima ovih paketa omogućeni popusti za ADSL pakete, i to 20 posto  za Net Flat 4, te 25 posto za net flat 6, net flat 8 i net flat 12
– Na paketima Phone 30 i BizPhone 50 omogućeno je da pozivi prema BH Mobile mreži budu naplaćivani na način da je svaka druga minuta poziva besplatna,
–  Na paketima Phone 30 i BizPhone 50 dodijeljeni popust od 25 posto prema svim fiksnim i mobilnim mrežama drugih operatora u BiH

Cijena pristupa za analogni telefonski priključak od 1. januara 2013.  iznosit će  40 KM za prvi priključak, 20 KM za drugi priključak te 10 KM za treći i svaki sljedeći priključak korisnika (do ukupno 10). Cijena pristupne takse za 11. i svaki sljedeći priključak iznosi 0,85 KM (bez PDV-a).

Cijena pristupa za usluge ADSL Internet pristup, MojaTV, l.net i TopInternet od 1. januara je snižena sa 60 KM na 50 KM (bez PDV-a) – jednokratno za slučaj kada korisnik ugovara korištenje usluge na lokaciji na kojoj ne koristi fiksni telefonski priključak i važi za sve pakete ADSL Internet pristupa, MojaTV, l.net i TopInternet, izuzev za ADSL Internet paket netFlat Pro.

Za paket netFlat Pro snižena je cijena pristupa sa 30 KM na 20 KM (bez PDV-a) – jednokratno za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtjevanoj lokaciji.

BH Telecom će i nakon 1. januara 2013. primjenjivati postojeće cijene mjesečne pretplate za sve pakete fiksne telefonske usluge.

Izvršena je izmjena ekvivalenta saobraćaja uključenog u cijenu mjesečne pretplate. Od 1.januara 2013. se uvodi ekvivalent u vidu prvih 100 minuta besplatnog nacionalnog saobraćaja u vlastitoj fiksnoj mreži.

Navedeni popust uključen u cijenu mjesečne pretplate primjenjivat će se počevši od januara za sve kategorije korisnika analognog telefonskog priključka, ISDN priključka, kao i l.net PLUS paketa.

Tu su još mnoge novosti, jer, kako ističu iz BH Telecoma, to je kompanija posvećena svojoj politici,  da poštuje interese svojih korisnika i klijenata i prati evropske i svjetske trendove.