BiH Izdvojeno Vijesti

Nove pogodnosti federalnih poslanika: Za pojavljivanje pred sudom ‘nagrada’ od 460 KM?!

Nacrtom odluke o kojoj bi trebala raspravljati Administrativna komisija Predstavničkog doma, predviđena su dodatna izdvajanja iz federalnog budžeta

Da li će stupiti na snagu odluka o povećanju naknade za odvojeni život federalnim poslanicima sa 100 na 300 KM, ovisi o tome hoće li predsjednik Administrativne komisije Ramiz Zahirović staviti svoj potpis na dokument usvojen bez njegovog i glasova njegovih dvoje kolega iz SDP-a.
Jedanaesteročlano radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koje, osim troje iz SDP-a, čini po dvoje poslanika SDA, te po jedan iz HSP-a SBiH, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i SBB-a većinom glasova početkom ljeta je prepolovilo iznos novca isplaćivan po osnovu tri naknade sa 1.200 KM na 600 KM – rentanje stana za službeni smještaj (400 KM), troškove režija stana (100 KM) i odvojeni život (100 KM). No, prošle sedmice novom odlukom su za 200 KM povećali naknadu za odvojeni život poslanika. Ovaj plan je pokvario stav šefa ovog radnog tijela zaduženog za donošenje odluka o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaća 98 federalnih poslanika, da neće potpisati odluku.

Nije šija…

No, da je ovo jedno od radnih tijela Parlamenta FBiH koje je doslovno radilo svoj posao proteklih mjeseci, govori dokument do kojeg je došlo Oslobođenje. Radi se o nacrtu odluke o ostvarivanju prava na plaću, naknadu plaće i drugih materijalnih prava izabranih dužnosnika i savjetnika i nekih prava državnih službenika u Predstavničkom domu FBiH. Draft odluke kojom bi, kako piše u obrazloženju, bile objedinjene sve dosadašnje odluke Administrativne komisije o plaćama i naknadama i riješene određene dileme, članovima Komisije podijelio je Zahirović.
Nacrt, uz ostalo, predviđa povećanje iznosa naknade za odvojeni život, doduše ne za 200, nego za 100 KM.
Ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta Parlamenta FBiH, izabrani dužnosnici imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini 200 KM, piše u članu 9.
Nacrtom odluke nije iskorištena mogućnost iz Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, prema kojoj se poslanicima koji primaju plaću u Parlamentu može odrediti manji iznos paušala (naknade koja služi za pokriće materijalnih troškova u obavljanju poslaničke dužnosti, trenutno za svih 98 poslanika iznosi po 660 KM) u odnosu na one koji primaju plaću na drugom mjestu. No, predloženo je da poslanici “koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke dužnosti (neprofesionalci), imaju pravo na naknadu zbog umanjenja plaće koje je nastalo zbog odsustvovanja s posla radi obavljanja poslaničke dužnosti“. Naknada bi bila u visini dnevnice koju bi ostvarili kod svog poslodavca.
Predviđena je i nova prinadležnost u vidu “jednokratne naknade u iznosu 1,5 osnovice za obračun plaće” (trenutno oko 460 KM) za poslanike i državne službenike “koji od predsjedavajućeg Predstavničkog doma dobiju punomoć za zastupanje pred sudovima ili drugim institucijama u kojima je Predstavnički dom strana u postupku koju oni zastupaju“.

 

Oslobođenje/Informer.ba