BiH Udarno Vijesti

Nović: Odlučno u borbu protiv duhana

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović izjavio je danas da je BiH duži niz godina uključena u sistem borbe protiv pušenja, s obzirom na to da je duhan jedan od najvećih uzročnika kancerogenih bolesti.

Protiv pušenja u BiH moramo se boriti i na legislativnom i na akcionom planu. BiH je potpisnik Konvencije o borbi protiv duhana, i nakon ratifikacije ovog dokumenta obavezna je i za njegovo dosljedno provođenje“, rekao je Nović novinarima uoči otvarnja međunarodne konferencije o kontroli duvana, koja se danas i sutra održava u Sarajevu.

On je naglasio da borba protiv pušenja zahtijeva sistemski pristup na svim nivoima vlasti, posebno u zdravstvenom sektoru.

Nije ovdje samo riječ o obavezi zdravstva i zdravstvenih radnika. Akcija protiv pušenja podrazumijeva multidisciplinarni karakter i pristup. U borbi protiv pušenja naglasak treba da stavimo na mlade, ali i žene koje su posljednjih godina sve veći konzumenti duvana i duvanskih proizvoda“, upozorio je Nović.

Prema njegovim riječima, institucije BiH nastoje da znatan dio sredstava od akciza za duhan usmjere u nabavku lijekova koji su neophodni stanovništvu, kao i u poboljšanje uslova liječenja u BiH.

Organizatori međunarodne konferenciju o kontroli duvana su Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja Federacije BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, Vlada Švajcarske i Svjetska banka.

Konferencija je okupila ključne zvaničnike vlada i zdravstvene radnike iz Brazila, Slovenije, Srbije, Turske, Albanije, BiH i Crne Gore, kao i stručnjake Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i drugih međunarodnih organizacija.

Oslobođenje/Informer.ba