BiH Udarno Vijesti

O garažama kod Narodnog pozorišta i na Vrhovnom sudu FBiH?

Nakon šest godina kako je Hajrudin Mulić, direktor firme Centrotrans – transport robe, tužio Vladu Sarajevskog kantona zbog odluke da koncesiju za gradnju podzemne garaže kod Narodnog pozorišta na period od 25 godina dodijeli BBM konzorciju, njegova firma dobila je ovaj posao.

Podsjećamo, posao je tad dobio BBM, a Centrotrans – transport robe pokrenuo je upravni spor, greške u bodovanju navedene u tužbi upućene su Vrhovnom sudu FBiH, Kantonalnom sudu Sarajevo i samoj Vladi. Iako je Centrotrans – transport robe dobio posao, gradnja nije počela ni prošle ni ove godine, a šta će od projekta biti, kako nam kaže Mirsad Sipović, koji u sporu zastupa firmu u vlasništvu Mulića, najvjerovatnije će odlučiti Vrhovni sud FBiH.

Vlada Kantona Sarajevo nije riješila imovinskopravne odnose na ovom zemljištu. U Općini Centar kažu da je zemljište njihovo, a pošto se i federalno Ministarstvo prostornog uređenja proglasilo nenadležnim u ovom slučaju, odluku u sukobu nadležnosti će najvjerovatnije morati donijeti Vrhovni sud FBiH, istakao je Sipović.
Advokat Sipović je napomenuo kako bi Općina Centar mogla stupiti zemljište jedino u slučaju određivanja neke naknade.

Sudska parnica između firme Centrotrans – transport robe i Kantona Sarajevo i dalje traje na Općinskom sudu, a novo ročište zakazano je za 5. decembar ove godine. U ovom sporu iz firme u vlasništvu Mulića traže da se ispoštuje ugovor o koncesijama sklopljen sa predstavnicima KS-a.

Oslobođenje/Informer.ba