BiH Udarno Vijesti

Od 1. oktobra rektor Univerziteta je dr. Avdispahić

Na vanrednoj sjednici Senat Univerziteta u Sarajevu jučer je razmatrao odluku Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa nedavanjem saglasnosti Vlade KS-a na imenovanje prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu, za mandatni period 2012 – 2016. godine zbog navodnih grešaka u proceduri.

Tom prilikom, članovi Senata su jednoglasno zauzeli stav i donijeli zaključke, među kojima je prvi da “autonomija Univerziteta mora biti sačuvana, garantovana članom 22. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine BiH, br. 59/07), članom 5. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst – Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 22/10) i članom 14. Pravila Univerziteta u Sarajevu, te da ne smije biti narušena”.

Senatori su zaključili i to da Senat Univerziteta u Sarajevu ostaje pri stavu da je izabrao rektora UNSA za mandatni period 2012 – 2016. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i podzakonskim aktima, a što je i potvrđeno nalazom inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantona Sarajevo od 28. avgusta ove godine.

Senat Univerziteta podržava Upravni odbor Univerziteta u provođenju odluke o imenovanju koju je UO ranije donio 12. juna 2012. godine, te predlaže Upravnom odboru Univerziteta da odbije odluku Vlade Kantona Sarajevo kao neosnovanu i nezakonitu.

Za Senat Univerziteta u Sarajevu legitimni rektor nakon 1. oktobra 2012. godine je prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, te je jednoglasno zauzet stav da je on jedini rektor koji nakon 1. oktobra može sazivati i predsjedavati sjednicama Senata Univerziteta u Sarajevu.

Zaključke vanredne sjednice Senata potpisao je aktuelni rektor prof. dr. Faruk Čaklovica, a oni su, pored medija, upućeni Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te Vladi KS-a. Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Kemo Sokolija za Oslobođenje je kazao kako će sjednica ovog tijela UNSA biti zakazana u iduću srijedu.

Oslobođenje/Informer.ba