BiH Vijesti

Odgođeno suđenje Draganu Čoviću

Za utorak zakazan glavni pretres na Kantonalnom sudu u Sarajevu, u predmetu protiv Dragana Čovića, optuženog za zloupotrebu položaja ili ovlasti, odgođen je za 14. mart.

Jasenko Ružić, predsjedavajući Sudskog vijeća, kao razlog odgađanja glavnog pretresa naveo je bolest u porodici tužioca, zbog čega se nije mogao pojaviti na ročištu.

Optužnica tereti Čovića da je od februara do decembra 2000. godine u svojstvu federalnog ministra finansija u Vladi FBiH, prekoračenjem granica svog službenog ovlaštenja, imao namjeru da preduzeću “Lijanović” d.o.o. Široki Brijeg pribavi korist u vidu ne plaćanja posebnih taksi na strojno iskošteno meso peradi, piše Oslobođenje.

Čović je, kako navodi optužnica, donio i potpisao akt kojim je neovlašteno dao Carinskoj upravi FBiH obavezujuće mišljenje da se na strojno iskošteno pileće i pureće meso i kožice namijenjene za proizvodnju ne primjenjuju odredbe odluke o
određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa.

Optužnica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu navodi da je Čović, iako je znao da kontrolu nad primjenom Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a Vijeće ministara BiH donosi podzakonske akte i druge propise na osnovu ovog zakona, doneseni akt nije stavio van snage, iako je na to upozoren od Fuada Kasumovića, zamjenika direktora Carinske uprave FBiH, kao i Mirsada Kurtovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nakon toga, navodi se u optužnici, Filip Andrić, direktor Carinske uprave FBiH, tražio je od Dragana Čovića da se očituje o aktu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na koji Čović nije nikad dao odgovor, pa se postupak carinjenja robe preduzeća „Lijanovići“ d.o.o. i Mesne industrije „Lijanovići“ d.o.o, bez obračunavanja posebne takse nastavio sve do 05.04.2002.

Tada je Slavko Sikirić, u to vrijeme direktor Carinske uprave FBiH, donio akt kojim je stavio van snage ranija tumačenja i postupanja, te je naložio naplatu posebnih taksi, koju „Lijanovići“ do tada nisu plaćali.

Čović je, navodi optužnica, na ovaj način pribavio korist za preduzeća „Lijanovići“ Široki Brijeg u iznosu od 120.000 KM i Mesna industrija „Lijanovići“ u iznosu od 1.736.878,00 KM, za koliko je istovremeno direktno oštećen budžet FBiH, a inidirektno i budžet BiH.

 

Oslobođenje/Informer.ba