Politika Vijesti

Održana sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo i uputila ga u skupštinsku proceduru, saopćila je Pres-služba Kantona.

Kako se navodi u saopćenju u  Nacrtu spomenutog zakona utvrđena je obaveza Vlade Kantona Sarajevo da za svaku kalendarsku godinu donese odluku o iznosima novčanih podsticaja kao i o minimalnim uvjetima za investiranje i rokovima za podnošenje zahtjeva.

Vlada je utvrdila i Prijedlog Odluke o kategoriji osoba, uvjetima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uvjetima i nije pretrpjela izmjene u odnosu na prošlogodišnju Odluku, a donosi se u sklopu realizacije projekta Predinvestiranja u imovinskopravno rješavanje i izgradnje primarne infrastrukture za pokretanje nove stambene izgradnje.

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva jer su ista osigurana i realizovana u budžetima Kantona Sarajevo  u ranijem periodu.

Vlada je Skupštini Kantona uputila i Prijedlog Odluke kojom je dala saglasnost Fondu Kantona Sarajevo  za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida da vrši korištenje, zaštitu i održavanje ratne džamije na planini Igman.

Vlada je prihvatila izvještaje o poslovanju u protekloj godini sedam ustanova iz oblasti rada i socijalne zaštite i 14 ustanova nad kojim nadzor vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Iz nadležnosti Ministarstva stambenih poslova, Vlada je usvojila Program sanacije ratnim djejstvima oštećenih fasada na području Kantona Sarajevo za 2011. godinu. Za ovu namjenu predviđeno je 200.000 KM koja će se realizirati prema rang listi u skladu sa zahtjevima lokalnih zajednica.

Također je usvojen Program sanacije ratnim djejstvima oštećenih krovova i procjena je da bi s raspoloživih 640.000 KM za ovu namjenu moglo biti sanirano dva do tri krova objekata kolektivnog stanovanja na području svake sarajevske općine.

U realizaciji ovogodišnjeg Programa sanacije “Velike opravke”, koji podrazumijeva sanaciju zajedničkih dijelova objekata koji imaju više od 60 posto oštećenja, a tretiraju povratak interno raseljenih osoba, planirane su aktivnosti na objektima u ulici Zagrebačka 5 (općina Novo Sarajevo) i ulici Franje Kluza 10 (općina Novi Grad) Sarajevo, navodi se u saopćenju.

 

fena/informer.ba