BiH Udarno Vijesti

Oko 50.000 djece u BiH živi u ekstremnom siromaštvu

Povodom nedjelje u kojoj se obilježavaju prava djece, organizacije SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, Hope and Homes for Children BiH, REM, Save the Children Norway i World Vision BiH, koje se bore za ostvarivanje prava djeteta u BiH, u duhu Konvencije o pravima djeteta i zaštite najboljeg interesa sve djece u BiH, pozivaju sve odgovorne institucije i pojedince na zaštitu djece i njihovih prava.

Iako je BiH ratificirala UN Konvenciju o pravima djeteta, usvojila relevantno zakonodavstvo, te donijela niz strategija i politika koje predviđaju značajne reforme u raznim oblastima koje utiču na živote djece, mnogo djece u BiH još uvijek nema pristup osnovnim pravima.

Danas, u 2011. godini, oko 50.000 djece živi u ekstremnom siromaštvu, predškolskim obrazovanjem obuhvaćeno je samo sedam posto djece, šest posto djece nema pristup osnovnom obrazovanju, stotine djece rade na ulici, oko 6.000 djece nije upisano u knjige rođenih, dok više od 1.000 djece bez roditeljskog staranja odrasta u institucijama umjesto u porodičnom okruženju.

Bez obzira na komplikovanu političku situaciju u zemlji i povećano siromaštvo, želimo da djeca i njihova dobrobit budu prioritet svima – političarima, stručnjacima, roditeljima, građanima, navodi se u otvorenom pismu povodom Dječije nedjelje.

S tim u vezi, organizacije potpisnice ovog pisma, pozivaju nadležne organe BiH, entiteta, Distrikta Brčko i kantona u Federaciji, da ispune svoje obaveze i osiguraju da sva prava propisana Konvencijom o pravima djeteta, kao i domaćim zakonima, strategijama i politikama postanu realnost za svu djecu u BiH, bez obzira na spol, socijalno porijeklo, nacionalnu pripadnost, zdravstveno stanje i mjesto življenja.

Također, apeluju na sve one koji mogu dati svoj doprinos zaštiti i unapređenju prava djeteta (nevladine organizacije, poslovni sektor, volontere i ostale) da to i učine, promovirajući i boreći se za ostvarenje prava svakog pojedinačnog djeteta na adekvatan životni standard, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i zaštitu od svih oblika nasilja i zloupotrebe.

Pozivaju roditelje da vode računa o najboljem interesu svoje djece i da ne dozvole da njihova djeca budu predmetom bilo kakvog oblika diskriminacije, manipulacije i iskorištavanja.

Osigurajmo zdravo, sigurno i sretno odrastanje za svako dijete u Bosni i Hercegovini – to je dječije pravo, a naša obaveza, navodi se u otvorenom pismu povodom Dječije nedjelje.

 

Fena/Informer.ba