BiH Udarno Vijesti

Ombudsmeni BiH ukazali na obavezu rješavanja problema pasa lutalica na području KS-a

Ombudsmeni BiH donijeli su preporuku kojom ukazuju na obavezu nadležnih organa i institucija da brže i na adekvatan način preduzmu mjere na zaštiti bezbjednosti i zdravlja ljudi od pasa lutalica na području Kantona Sarajevo (KS).

Vlada KS pozvana je da u narednom periodu, putem stručnih službi, pruži svu pomoć u okviru svojih ovlaštenja, a u svrhu intenziviranja aktivnosti za realizaciju Sporazuma o realizaciji projekta “Izgradnja skloništa za nezbrinute životinje – Azila za životinje”.

Potpisnicima pomenutog sporazuma sugeriše se da intenziviraju aktivnosti u svrhu njegove realizacije, te da po potrebi održavaju redovne sastanke na kojima bi koordinirali svoje aktivnosti ili da formiraju tijelo koje bi pružalo pomoć Terapijskoj zajednici KS pri realizaciji navedenog projekta, prenosi Onasa.

Opštinama na području KS ombudsmeni su se obratili sa preporukom da, zajedno sa potpisnicima sporazuma, do izgradnje skloništa za nezbrinute pse intenziviraju, u saradnji sa veterinarskim stanicama, neophodne mjere iz Zakona o zaštiti i dobrobiti i životinja.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH otvorila je ovaj predmet nakon što su joj se obratili građani KS sa primjedbama o broju napuštenih pasa na ulicama KS, kao i na osnovu informacija iz medija, koje su upućivale na povredu prava iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Uzimajući u obzir činjenicu da je problem vezan za broj pasa lutalica nastao zbog neprovođenja odredbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, odnosno zbog neuspostavljanja skloništa za životinje, ombudsmeni su zatražili od nadležnih institucija da dostave informacije o dosadašnjim aktivnostima u realizaciji projekta izgradnje azila, te o razlozima kašnjena u njegovoj provedbi.

 

Informer.ba