BiH Udarno Vijesti

Omsersoftić pozvala devizne štediše da zajednički nastupe u sudu u Strazburu

Udruženje za zaštitu deviznih štediša u BiH odlučilo je da preda nove apelacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u kojima će dokazati da BiH nema kapacitet da provodi njihove presude i da nastavlja maltretirati devizne štediše, izjavila je danas u Sarajevu predsjednica ovog udruženja Amila Omersoftić.

Pozvala je sve devizne štediše koje imaju odbijajuće rješenje Agencije za finansijske, informatičke i posredničke poslove (AFIP) da dođu u Udruženje radi zajedničkog nastupa u Sudu u Strazburu, jer su nakon šest i po godina dokazali da u BiH nijedan štediša kojem je AFIP odbio pravo na verifikaciju nema efektivan pravni lijek da naplati svoja potraživanja.

Omersoftić je podsjetila da su 1997. u FBiH i u RS-u doneseni zakoni kojima je devizna štednja u bankama pretvorena u pravo građana da kupuju državnu imovinu u procesu privatizacije u iznosu vrijednosti svoje štednje, te je to pravo bilo evidentirano na jedinstvenim računima građana kao privatizacijski certifikati.

Istakla je da je Ustavni sud FBiH 2001. presudom U-10/00 utvrdio da su pojedini članovi tog zakona suprotni Ustavu FBiH i kao takvi prestali su da važe, a presudom Suda u Strazburu u predmetu “Jeličić” je utvrđeno da se radi o lihvarstvu i naređeno Bosni i Hercegovini da onima koji su morali svoje certifikate prodavati na crnom tržištu kako bi preživjeli nadoknadi štetu, jer su njihovu imovinu koristili tajkuni u procesu privatizacije.

Kada je 2006. donesen Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, država je osporila pravo štedišama koje nisu potrošile certifikate u privatizaciji da povrate svoju deviznu štednju tako što je od njih tražila da na sudovima dokažu da nisu koristili certifikate, a većina sudija je odbila da vodi te postupke, dok je u pojedinim slučajevima čak

presuđeno da štediše snose troškove suđenja, naglasila je Omersoftić.

Po njenim riječima, štednja u bh. bankama iznosila je oko dvije milijarde KM, a u slovenskim i srbijanskim bankama oko 400 miliona KM, bez kamata.

Mi nećemo odustati od ove borbe, pa iako bude trajala još pet godina, dugovanja će biti isplaćena, poručila je Omersoftić.

Fena/Informer.ba