Svijet Vijesti

Opada broj Nijemaca u vlastitoj državi

Nijemaca je sve manje. Broj stanovnika Njemačke je, prema navodima Saveznog zavoda za statistiku, 2010. nastavio da se smanjuje, mada ne tako drastično kao ranije. Stvar donekle popravljaju useljenici sa istoka Evrope.

To se objašnjava pojačanim doseljavanjem kao i manjim brojem ljudi koji napuštaju ovu zemlju. Takođe i sve više studenata iz inostranstva dolazi u Njemačku, a po završetku studija tu i ostaju. Sve to pokazuje najnoviji izvještaj pod naslovom „Međunarodni pogled na migracije“ koji je objavila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.

Prošle godine, u Njemačkoj je živjelo 81.750.000 ljudi, što je za 51.000 manje nego 2009. Ovde i dalje više ljudi umire nego što se rađa. 800.000 doseljenika iz inostranstva ne može da izjednači tu razliku. Istini za volju, taj trend je počeo još prije četiri decenije. Još sedamdesetih godina, broj novorođenih u Njemačkoj je počeo drastično da opada. To se može vrlo pojednostavljeno tumačiti uvođenjem i bumom anti-bebi pilule; tada je, međutim, počelo i drastično mijenjanje stavova i vrijednosti.

Sociolozi govore o transformaciji sistema vrijednosti kao faktoru koji je doveo do smanjenja nataliteta. Od sedamdesetih godina, u prosjeku u Njemačkoj jedna žena rađa znatno manje od dotadašnjih 2,1 djeteta. Novi prosjek je bitno ispod brojke koja omogućava očuvanje nacije, što znači da će društvo bitno da se smanji ako ne bude dovoljno doseljenika.

Kada je riječ o doseljenicima, sve manje njih dolazi iz Turske, a najviše ih je iz Poljske i Rumunije. Prvi put je i Bugarska pretekla Tursku na ovoj listi. A njemački emigranti najradije odlaze u Švajcarsku, gdje su plate bolje, ili u Austriju.

 

DW/Informer.ba