BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

OSA sve znala o Mevlidu, ali šutjela?!

Granična policija čak u 12 navrata, a posljednji puta 16. augusta 2011. obavijestila OSA BiH da je Mevlid Jašarević u 10.05 sati preko Graničnog prelaza Rača iz pravca Srbije ušao u BiH.

Obavještajno sigurnosna agencija (OSA) BiH i ranije je, prije terorističkog napada na zgradu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu koji se desio 28. oktobra 2011, raspolagala određenim obavještajnim saznanjima o bezbjednosno-interesantnim aktivnostima izvršioca napada, osumnjičenog Mevlida Jašarevića zvanog Abdurahman.

Upravo iz tih razloga Jašarević je tokom februara 2011. uvršten na Watch listu koju koristi Granična policija BiH (bezbjednosno interesantna lica za koja je potrebno evidentirati prelazak državne granice i o tome obavijestiti OSABiH).

Ovo, naime, između ostalog, stoji u informaciji o terorističkom napadu na zgradu Ambasade SAD-a u BiH koja je dostavljena Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH.

Sa informacije je, inače, skinuta oznaka vrlo tajno, u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, te odlukama o ukidanju oznaka tajnosti Granične policije BiH (od 17. januara 2012), MUP-a Kantona Sarajevo (od 19. januara) i Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) (od 31. januara 2012).

I da ne bude zabune. Granična policija BiH ispunila je svoj zadatak u potpunosti. Sve je uredno evidentirala i dostavljala OSABiH.

Naime, prema podacima Granične policije BiH zabilježeno je osam prelazaka u ISM sistemu, odnosno KPDG 2009 bazi za lice Mevlid Jašarević.

Tako se iz baze podataka jasno vidi da je Jašarević, između ostalog, 3. januara 2011. u 13 sati 10 minuta i 14 sekundi ušao u BiH (iz pravca Srbije) preko Pavlovića mosta sa brojem putne isprave 000247380 koju je sve vrijeme koristio za prelaske međudržavne granice.

Iz BiH je u toku 2011. izlazio dva puta, također, u pravcu Srbije preko Graničnog prelaza Uvac i to 2. juna u 18 sati 50 minuta i 27 sekundi i 14. augusta u 1 sat 20 minuta i 30 sekundi.

Inače, u toku 2010. osim Graničnog prelaza Uvac (11. decembra) i Pavlovića most (16. juna), za ulazak i izlazak iz BiH Jašarević je često koristio i onaj na Rači (5. juna, 6.juna i 18. oktobra).

 

Oslobođenje/Informer.ba