BiH Izdvojeno Vijesti

Parlament BiH: Sutra o ukidanju PDV-a na humanitarne telefonske pozive

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sutra bi, u prvoj komisijskoj fazi, trebalo da razmotri prijedlog poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević da se od plaćanja PDV-a izuzmu humanitarni telefonski pozivi kojima se doniraju sredstva za liječenje teško oboljelih u inostranstvu.

Obrazlažući Prijedlog zakona o dopunama Zakona o PDV-u, Pandurevićeva je podsjetila na situaciju u kojoj je veliki broj teško oboljelih lica, čije liječenje nije moguće u BiH, prinuđen da sredstva za skupe operacije u inostranstvu prikuplja uz pomoć takozvanih humanitarnih telefona.

Ona je navela da bi BiH, odricanjem prihoda od PDV-a na humanitarne pozive, na indirektan način pomogla životno ugroženima za koje je jedini spas liječenje van zemlje.

Upravni odbor /UO/ Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ smatra da nema potrebe za izmjenom Zakona o PDV-u na predloženi način, navodeći da ne postoji zakonska obaveza obračuna i plaćanja PDV-a na iznos donatorskih novčanih sredstava prikupljenih putem poziva na humanitarni broj.

U mišljenju UO UIO dostavljenom Parlamentarnoj skupštini BiH precizira se da iznos koji operater zadržava za sebe kao naknadu za učinjene usluge predstavlja osnovicu na koju se opračunava i naplaćuje PDV.

Nema potrebe za izmjenu Zakona o PDV-u, a svrha zbog koje je predložena izmjena može se postići ako određeni operateri prilagode svoj rad i tehničke mogućnosti provođenju zakona“, konstatuje se u dopisu UIO.

Direkcija za evropske integracije dostavila je mišljenje o predloženom zakonu, navodeći da bi sve dobrotvorne donacije trebalo da budu oslobođene plaćanja PDV-a, a ne samo prikupljanje novčanih sredstava za liječenje teško oboljelih.

Komisija bi trebalo da razmatra i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

 

Srna/Informer.ba