Politika Vijesti

Parlament BiH: Bez podrške Prijedlog zakona o nevladinim organizacijama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas podržao principe Prijedloga okvirnog zakona o uspostavljanju zbirnog zajedničkog registra nevladinih organizacija u BiH.

Cilj predloženog zakona bio je uspostavljanje efikasnog sistema pristupa informacijama o svim nevladinim organizacijama koje djeluju u BiH, a koje su registrovali nadležni registarski organi na teritoriji BiH.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2010. godinu, uz zaključak koji je predložila nadležna komisija, kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da izvrši vraćanje sredstava u iznosu od 540.337 KM, koja su na posebnom računu u skladu sa odlukom visokog predstavnika u BiH, te da obavijesti Predstavnički dom i kancelariju visokog predstavnika u BiH o izvršenom tansferu sredstava na račun SDS-a.

Poslanici su podržali i Izvještaj o reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2010. godinu.

Prihvaćen je i Izvještaj o provođenju Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za BiH za period od 2009. do 2011. godine, za 2010. godinu.

Usvojen je Izvještaj o stanju provođenja Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine.

K znanju je primljen polugodišnji pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta “Evropsko partnerstvo sa BiH”, za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Naredna sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH zakazana je za 8. decembar.

 

Srna/Informer.ba