Izdvojeno Politika Vijesti

Parlament BiH: Nisu podržana načela izmjena Zakona o dražavljanstvu

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH nisu podržali načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH.

U saopštenju Parlamentarne skupštine BiH navodi se da su na današnjoj sjednici jednoglasno podržana načela Prijedloga zakona o sprečavanju dopinga u sportu BiH.

Članovi Zajedničke komisije su na znanje prilimili informaciju Kancelarije agenta Savejta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava o sastanku Odbora zamjenika ministara Savjeta Evrope, koji je održan od 7. do 9. juna, kao i o odlukama Odbora zamjenika ministara donesenim na ovom sastanku koje se odnose na BiH.

Donesen je i zaključak u kojem se sugeriše Savjetu ministara BiH formiranje radne grupe koja će pripremiti amandmane kako bi se pristupilo provođenju presude Suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju “Sejdić – Finci“.

Svi članovi Zajedničke komisije su tokom glasanja bili uzdržani u vezi sa Izvještajem o radu Savjeta ministara BiH za 2010. godinu.

Izvještaj, koji nije usvojen, iz djelokruga je Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva bezbjednosti, Službe za poslove sa strancima, Fonda za povratak, Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH i Agencije za antidoping kontrolu.

Članovi Zajedničke komisije usvojili su Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i zaključak u kojem se navodi da će biti održana tematska sjednica na koju će biti pozvani relevantni predstavnici svih nivoa vlasti u BiH koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava u BiH.

Na tom sastanku bi se razgovaralo o stanju ljudskih prava u BiH, kao i daljim aktivnostima koje je potrebno preduzeti sa ciljem njihovog boljeg provođenja.

Usvojen je poseban izvještaj o pravima lica sa invaliditetom, koje je upućeno od Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Zajednička komisija je primila k znanju Informaciju o proceduri imenovanja novog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, te je zaključeno da će se formirati radna grupa koja će uraditi sve potrebne aktivnosti s ciljem upućivanja javnog poziva kako bi se pristupilo biranju članova u novi saziv Vijeća.

Zbog ranije preuzetih obaveza članova Zajedničke komisije odlučeno je da se ostale tačke dnevnog reda, o kojima je trebalo da se raspravlja na današnjoj sjednici, razmatraju na narednoj sjednici.

 

Srna/Informer.ba