Izdvojeno Politika Vijesti

Parlament FBiH odgodio razmatranje rebalansa budžeta

Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta podržali su na današnjoj trećoj sjednici prijedlog Kolegija Doma da za iduću sjednicu odgode izjašnjavanje o Prijedlogu izmjena i dopuna budžeta Federacije BiH za 2011. godinu, kao i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2011. godinu.

Ovakav prijedlog Kolegija delegatima je obrazložila predsjedavajuća Doma naroda Karolina Pavlović, koja je istaknula da je ova izmjena predložena kako se bi delegati stigli adekvatno da upoznaju s navedenim vladinim materijalom.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice, prihvaćen je prijedlog Kluba delegata bošnjačkog naroda da kao prva tačka bude razmatrana Rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici.

Na današnjoj sjednici po skraćenom postupku biće razmatrani Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH.

Također po skraćenom postupku, predviđeno je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, te Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja.

Delegati će razmatrati i Nacrt zakona o ličnom imenu, Program rada Vlade Federacije BiH za 2011. godinu, te Zaključak o učešću Vlade Federacije BiH u izgradnji spomenika papi Ivanu Pavlu Drugom, prenosi Onasa.

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH je u toku.

 

Informer.ba