Politika Udarno Vijesti

Parlament FBiH usvojio budžet za 2012. godinu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.923.744.269 KM.

Federalni ministar finansija Ante Krajina, obrazlažući budžet poslanicima, izjavio je danas da je predviđeno da 60 odsto prihoda bude od indirektnih poreza.

Ukupni očekivani prihodi su 1.575.069.369 KM, približno kao 2011. godine, dok su planirani rashodi veći za 11 odsto od lanjskih prvenstveno zbog ovogodišnjih obaveza FBiH za otplatu domaćeg i spoljnog duga.

Pošto su rashodi veći od očekivanih prihoda za skoro 350 miliona KM, pokrivanje tog debalansa planirano je dugoročnim obveznicama u vrijednosti od 230 miliona KM, zatim sa 60 miliona od trezorskih zapisa te sa 58,6 miliona KM kreditnog novca od Evropske komisije.

Federalni premijer Nermin Nikšić, obraćajući se danas poslanicima, rekao je da budžet realno odražava situaciju u kojoj je trenutno ovaj entitet, kao i da su prvi put predviđene značajne uštede u javnoj potrošnji, jer su, između ostalog, za 4,5 odsto smanjene osnovice za obračun plata, odnosno sa 330 KM na 315 KM.

Prema njegovom mišljenju, to će omogućiti nastavak pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, bez čega bi plate i naknade koje se servisiraju iz budžeta bile prepolovljene.

Poljoprivredi je uvećan iznos sa 54 na 78 miliona KM, 28 miliona planirano je za podsticaj industriji, a 20 miliona KM za preduzeće “Autoceste Federacije BiH” kao podrška izgradnji dijela koridora Vc.

Poslanici su danas naknadno zadužili Vladu da u ovoj godini najmanje 10 odsto od 78 miliona poljoprivredi usmjeri za podršku održivom povratku u Republiku Srpsku.

Za sutra je zakazana i vanredna sjednica Doma naroda o federalnom budžetu.

 

Srna/Informer.ba