Politika Vijesti

Parlament FBiH usvojio zakon o državljanstvu BiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH utvrdio je dnevni red današnje sjednice u Sarajevu, nakon čega je prihvaćena odluka o kreditu Federacije BiH i Njemačke razvojne banke o aranžmanu za elektroprivrede.

Kredit iznosi 17 miliona eura, a predviđeno je da šest miliona eura budu grant sredstva.

Ukoliko se ovaj kredit ne bude isplaćivao prema utvrđenoj dinamici grant sredstva će biti ukinuta.

Kredit će biti korišten za sistem daljinskog upravljanja u okviru elektrodistributivne mreže po projektu “Power 3”.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Kluba Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH u ovom domu Marinko Čavara zatražio je da sa dnevnog reda budu skinute sve tačke koje je predložila, kako je kazao, neustavna i nelegitimna Vlada Federacije BiH, međutim njegov zahtjev nije prihvaćen.

Na zahtjev federalnog ministra financija Ante Krajine, sa dnevnog reda je povučen Nacrt zakona o Privrednoj komori Federacije BiH.

Također, sa dnevnog reda je skinut i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH.

Zastupnici trenutno razmatraju Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH, kojeg je Vlada utvrdila u istovjetnom tekstu kako ga je donio visoki predstavnik 2009. godine.

Parlament usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije BiH, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH.

Vlada je ovaj prijedlog zakona utvrdila u istovjetnom tekstu kako ga je donio visoki predstavnik 2009. godine.

Visoki predstavnik je, u skladu sa ovlaštenjima iz Sporazuma o provedbi civilnog djela Mirovnog ugovora koji je sastavni dio općeg Okvirnog sporazuma za mir u BiH, donio Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije BiH od 18. septembra 2009. godine.

Prema navedenoj odluci, ovaj zakon je na privremenoj osnovi sve dok ga Parlament Federacije BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Zakonom je predviđeno da se građani Brčko Distrikta kao državljani BiH moraju opredijeliti i za entitetsko državljanstvo.

Zastupnički dom usvojio je i Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama.

Dopunom Zakona, u Općini Gornji Vakuf utvrđuje se novo naseljeno mjesto Trnovača, nastalo izdvajanjem dijela naseljenog mjesta Podgrađe.

Naselje Trnovača postoji već godinama, a regulisanje njegovog konstituisanja kao novog naseljenog mjesta je postalo neizbježno uvođenjem CIPS-a, jer su mnogi stanovnici dijela naseljenog mjesta Podgrađe navodili da su rođeni u naseljenom mjestu Trnovača, prenosi Onasa.

Postupku utvrđivanja dopune Zakona prethodile su odgovarajuće odluke Općinskog vijeća Gornji Vakuf/Uskoplje zasnovane na rezultatima referenduma o potrebi utvrđivanja naseljenog mjesta Trnovača.

Nakon usvajanja ovih zakonskih tekstova predsjedavajući Zastupničkog doma Denis Zvizdić objavio je pauzu u zasjedanju do 14.30 sati, nakon čega će biti razmatran Nacrt zakona o inspekcijama Federacije BiH.

 

Informer.ba