Politika Vijesti

Parlamentarna komisija BiH: Povećati učešće žena u politici

U BiH žene nisu dovoljno zastupljene u politici i potrebno je obezbijediti ravnopravno učešće sa muškarcima u svim bitnim aspektima života i u tijelima odlučivanja i upravljanja, zaključeno je na konferenciji pod nazivom “Povećanje učešćša žena u politici”.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma parlamenta BiH Niko Lozančić rekao je da se u predstavničkim tijelima nalazi nešto više od 20 odsto žena, a da ih skoro i nema u izvršnoj vlasti.

“U narednom periodu trebalo bi ući u izmjene određenih zakonskih propisa, prije svega Izbornog zakona BiH da bi se u predstavničkim domovima obezbijedilo da žene, koje se kandiduju, budu i izabrane”, rekao je Lozančić.

On je napomenuo da se u BiH postoji pristojna zakonska regulativa koja ženama garantuje odgovarajuće mjesto u politici i mjestima odlučivanja, ali se ne primjenjuje.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova Samra Filipović-Hadžiabdić rekla je da se u Parlamentarnoj skupštini BiH nalazi se 21 odsto žena, u Narodnoj skupštini Republike Srpske 22 odsto, a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 17 odsto žena.

Ona je naglasila da se u izvršnoj vlasti u Republici Srpskoj nalazi pet žena, a samo jedna u Federaciji BiH.

Filipović – Hadžiabdić kaže da je danas zaključeno kako treba raditi na poboljšanju zakonske regulative i uključivanju žena u sve pregovorima, uključivanju džendersenzitivnog jezika na svim nivoima i u svim dokumentima i da treba uputiti preporuku Regulatornoj agenciji za komunikacije u vezi sa prezentacijom političkih partija u izbornoj kampanji.

Prema njenim riječima, jedan od zaključaka je da se CIK-u uputi preporuka da se poštuje Zakon o ravnopravnosti polova koji zahtijeva najmanje 40 odsto žena na svim nivoima odlučivanja.

Današnju konferenciju organizovala je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

 

Srna/Informer.ba