BiH Izdvojeno Vijesti

Patriotska liga HNK: Ako je Juka za medalje mi nismo

Spisak kandidata za Medalju otpora, odnosno organizatora otpora agresiji na BiH, kojega je sastavila Komisija Vlade FBiH a Oslobođenje objavilo, bio je tema Upravnog odbora Patriotske lige BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona (UO PLHNK).

Konstatovali su, rečena komisija radila je pod pritiskom pojedinih udruženja i pojedinaca i stoga nije bila u mogućnosti nesmetano ispoštovati kriterije koje je sama uspostavila.

Ne želimo da se nalazimo na spisku uz one koji su rušili Mostar, ubijali i zarobljavali građane Mostara napadima na komandu 4. korpusa Armije BiH i iz stanova odvodili i pljačkali civile Bošnjake predvođeni Jusufom Jukom Prazinom koji se u ime Zelenih beretki nalazi na spisku kandidata. Zelene beretke stalno pokušavaju dezavuisati istinu vođene ličnim interesima familije Švrakić, a ne interesima časnih boraca Zelenih beretki!”, navodi UO PLBiH HNK-a.

Kažu, istorijska je laž da su Zelene beretke pod komandom Emina Švrakića postojale u Mostaru! Optužuju Švrakiće da su u Mostaru osnovali lažno udruženje kako bi politički manipulisali. Postojala je, navode, grupa pod nazivom Beretke i djelovala je isključivo pod komandom Štaba PL Mostara i u sistemu  PLBiH. Kako nam je objasnio Muhamed Taslidža, predsjednik PLHNK-a, na spisku organizatora otpora uopšte ne bi trebalo da budu, a jesu kao prijedlog Zelenih beretki, Omer Macić, Safet Hindić, Hilmo Bešić, Ahmet Vila, Rusmir Hadžihuseinović, Adnana Alikafić, Zulfo Špago, Alija Balić, Himzo Demirović, Nezir Banda, Mehmedalija Mekić, Ramo Gaštan, Esad Mušić, Edin Sefić, Aziz Gosto, Salih Grbić, Alica Jakirević, Rešad Daut, Miralem Duračić i Dževad Memić.

Kako god, UO PLHNK-a daje punu podršku radu zvanične komisije Vlade FBiH i nada se kako će se ona potruditi da se imena nečasnih i nezaslužnih ljudi u konačnici ne nađu na spisku kandidata za medalje otpora.

 

Oslobođenje/Informer.ba