BiH Izdvojeno Vijesti

Plata parlamentaraca BiH šest puta veća od prosječne plate zaposlenih

Centar za i istraživanja i studije GEA ponovo je od državnog i entitetskih parlamenata zatražio da se preispitaju načini utvrđivanja plata poslanika i delegata, koje su i do šest puta više od prosječnih plata.

Ovaj centar, kako piše “Glas Srpske”, prošle godine je uradio istraživanje u kojem je navedeno da poslanik u Parlamentu BiH samo po osnovu plate i paušala ima mjesečna primanja oko 5.140 maraka, što je 6,6 prosječnih plata ili čak 15,4 prosječnih penzija u BiH.

Mjesečna primanja poslanika i delegata u Parlamentu FBiH u 2010. godini bila su 3.226 KM, odnosno 4,1 prosječna plata ili 9,4 penzije.

Najniža primanja imaju poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda RS, koja iznose 2.678 KM, odnosno 3,7 prosječnih plata ili 8,4 penzije.

Iako je GEA lani svoj izvještaj poslala parlamentima dobili su povratnu informaciju samo da je potrebno sačekati konstituisanje nove vlasti za razmatranje i primjenu preporuka.

Predsjednik GEA Vladislav Jakovljević rekao je “Glasu Srpske” da je izvještaj pokazao prekomjernu visinu i neusklađenost plata parlamentaraca te netransparentnost procesa njihovog utvrđivanja.

On je naglasio da je u skoro svakoj analiziranoj zemlji poslanička plata ne prelazi tri prosječne zarade.

U tri obrađena parlamenta na državnom i entitetskom nivou prosjek je znatno viši od toga, jer su neke plate pet, šest pa i sedam puta više od prosječnih plata“, rekao je Jakovljević.

On je naglasio da je porazno da do sada nije bilo izjašnjavanja institucija vlasti o ovoj temi.

Ne pomičemo se sa mrtve tačke i sve to sporo ide. Postoje inicijative, ali stvari ne idu dalje“, rekao je Jakovljević.

U Vijeću naroda RS i Narodnoj skupštini u petak su kazali da nisu dobili analizu GEA, dok iz ostalih institucija nismo uspjeli dobiti odgovor.

U istraživanju je naglašeno da visina poslaničke plate u evropskim zemljama, koje su analizirane, kao što su Norveška, Njemačka, Slovenija, Litvanija, Belgija, pa i u Evropskom parlamentu, ni u jednom slučaju ne prelaze iznos od tri prosječne plate. Ista situacija je i u Srbiji i Hrvatskoj.

Ovakav nesrazmjer između visine poslaničkih plata i životnog standarda građana u BiH ukazuje na ozbiljne probleme i nedostatke u funkcionisanju postojećih modela utvrđivanja plata u navedenim domaćim parlamentima“, navedeno je u izvještaju.

Dodaje se da u sadašnjim modelima ključnu ulogu u procesu odlučivanja o visini plata imaju administrativne komisije parlamenata, čiji su članovi sami poslanici i delegati.

To znači da poslanici i delegati sami odlučuju o svojim platama“, piše u izvještaju.

Naglašava se da svi navedeni nedostaci ukazuju na potrebu hitne reforme sistema utvrđivanja plata domaćih parlamentaraca, s ciljem dobijanja efikasnijeg, fiskalno odgovornog i dugoročno održivog sistema.

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Nikola Baštinac izjavio je da bi poslaničke plate trebalo smanjiti zbog solidarnosti sa građanima, ali da to nosi i opasnost.

Smanjivanjem plata poslanicima možemo uvesti korupciju u parlamente i omogućiti nekim interesnim grupama da utiču na donošenje odluka koje neće biti od opšteg društvenog interesa“, rekao je Baštinac i dodao da bi trebalo pokušati naći granicu solidarnosti, a da se ne ugrozi donošenje zakona.

Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Borislav Bojić rekao je za “Glas Srpske” da je uvijek podržavao ideje za korekciju plata u skladu sa ekonomskom moći zemlje, ali da njegova stranka nema kapacitet ni na jednom nivou u BiH da nešto promijeni.

“Taj prijedlog treba uputiti u parlamentarnu proceduru i pretpostavljam da će i druge partije to podržati”, rekao je Bojić.

On kaže da plate parlamentaraca nisu jedino mjesto gdje se rasipa novac iz budžeta.

Ne bih to posmatrao kao izdvojeno pitanje kada je riječ o štednji, nego u kontekstu potrebe da se u situaciji kakva jeste ponašamo racionalno i štedimo gdje god je to moguće, a moguće je i na platama koje su nerealno visoke“, rekao je Bojić.

GEA preporučuje da se plate i naknade poslanika i delegata zakonski regulišu, te da se utvrdi visina njihovih zarada u iznosu ne većem od tri prosječne plate.

Treba ukinuti i surogat plate i naknade za rad u komisijama i odborima“, navodi se u preporukama, čijom bi se primjenom ostvarile budžetske uštede od minimalno 2,5 miliona maraka godišnje u Parlamentu BiH, 1,4 miliona u Parlamentu FBiH i 300.000 maraka u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda RS. Prenose Nezavisne novine.

 

Informer.ba