BiH Vijesti

Pokrenut prekršajni postupak protiv nadležnih u Srebrenici u slučaju Banja “Guber”

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske /RS/ Srebrenka Golić najavila je danas da će zatražiti pokretanje prekršajnog postupka protiv nadležnih u opštini Srebrenica zbog toga što nisu dostavili traženu dokumentaciju u slučaju izgradnje i revitalizacije objekata u Banji “Guber”.

Golićeva je naglasila da je riječ o klasičnom nepoštovanju institucija RS, a da je o cijelom slučaju danas informisala i šefa Ekonomskog odjeljenja Ambasade SAD u BiH Erika Luftmana i njegove saradnike.

Gospodinu Luftmanu sam dala kompletnu dokumentaciju počev od pravosnažne presude suda do podneska pravobranioca, promjene statusa i titulara na zemljištu do rješenja koje sam donijela po pravu nadzora. Sve sam uradila po zakonu i nemam čega da se bojim“, rekla je Golić novinarima nakon sastanka sa predstavnicima Amabasade SAD u BiH.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS 18. aprila po pravu nadzora poništilo rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica od 22. jula 2010. godine, kojim se odobrava Akcionarskom društvu “Guber” iz Srebrenice gradnja objekta “Kafe vidikovac” u Srebrenici.

Poništavanje rješenja opštinskog organa, po pravu nadzora, sproveden je na prijedlog Pravobranilaštva RS, sjedište zamjenika u Vlasenici, jer je zemljište za objekte, za koje je dato odobrenje za građenje, sporno.

Prema riječima Golićeve, nakon zahtjeva Ministarstva da Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Srebrenica u roku od osam dana dostavi kompletne spise predmeta izdavanja građevinske dozvole, kao i rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti, prvostepeni organ nije postupio po traženju.

Golić je naglasila da je nadležna inspekcija zabranila izvođenje radova na objektima u Banji “Guber” u Srebrenici i da se radovi trenutno ne izvode, a da je investitoru naloženo da postupi po zakonu i predviđenim procedurama.

Odbornici SO Srebrenica su 4. maja na tematskoj sjednici o obustavljanju radova na izgradnji objekata i oživljavanju Banje “Guber” jednoglasno donijeli zaključke za preduzimanje aktivnosti kako bi se zakonito riješili problemi i nastavila izgradnja banjskog kompleksa.

SO je zatražila od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS da preispita i koriguje svoju odluku o poništavanju građevinske dozvole koju je opština Srebrenica izdala AD “Banji Guber” za izgradnju banjskih objekata i da pomogne da se na zadovoljavajući način prevaziđu nastale teškoće oko nadležnosti za izdavanje dozvole kako bi se nastavila realizacija ovog projekta.

 

Srna/Informer.ba