Politika Udarno Vijesti

Političari planiraju uvesti sistem zatvorenih kandidatskih listi, mandat pripada stranci

Član Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH Almir Terzić u pismu šefu Misije OSCE-a u BiH Fletcheru Burtonu upozorio je na inicijative pojedinih političkih subjekata u BiH da se u Izborni zakon uvede sistem zatvorenih kandidatskih listi, te da se definiše da “vlasništvo” nad mandatom umjesto izabranom zvaničniku pripada strankama.

“Zatvaranjem kandidatskih lista na izborima, te redefinisanjem pripadnosti mandata došlo bi do ozbiljnog narušavanja sistema demokratičnosti u BiH, jer bi građanima – biračima bilo onemogućeno da svojom voljom izaberu predstavnike kojima vjeruju i za koje smatraju da bi ih najbolje predstavljali u zakonodavnim organima na svim nivoima u BiH“, istakao je Terzić.

Pozivajući Burtona na hitnu reakciju u ime zaštite demokratije u BiH, Terzić je podsjetio da se u Interresornoj radnoj grupi za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti uskoro očekuje rasprava o ovim prijedlozima.

“Smatram da je za smanjenje kriminala i izbornih prevara ključ u biračkim odborima, odnosno rješenjima kojima će se oni depolitizovati te učiniti da njihovi predsjednici i članovi, umjesto iz političkih stranaka, budu iz reda profesionalaca – državnih službenika i radnika angažovanih na provođenju izbora”, dodao je Terzić.

Terzić je Burtonu skrenuo pažnju i na pokušaje da se izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH ukine sankcija nepodobnosti kandidovanja, pod opaskom da je riječ o kršenju biračkih prava.

 

Srna/Informer.ba