BiH Udarno Vijesti

Polovina studenata ne bi spriječila korupciju na fakultetu

Istraživanje nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa /CCI/ o korupciji na fakultetima u BiH pokazalo je da 63 odsto anketiranih studenata vjeruje da je korupcija “veoma raširena”, a 53,2 odsto “ne bi preduzelo ništa” kada bi znali za neki konkretan slučaj.

Istraživanje, čije je rezultate objavio Helsinši odbor za ljudska prava u izvještaju o projektu “Univerzitet bez korupcije” povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije, pokazalo je da studenti rijetko prijavljuju slučajeve korupcije na fakultetu, jer ne žele da skreću pažnju na sebe ili se plaše da ne dovedu u pitanje nastavak školovanja.

“Veliki problem predstavlja to što ogroman broj studenata smatra da je korupcija normala pojava”, navodi se u izvještaju Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Studenti vjeruju da se ispiti ponekad moraju kupiti novcem, uslugom ili odanošću profesoru.

Istraživanje je urađeno na uzorku od 450 studenata sa pet fakulteta, što predstavlja ukupno 15 odsto studentske populacije ovih fakulteta.

Projekat “Univerzitet bez korupcije” pokrenuo je Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u aprilu ove godine, uz podršku CCI.

U okviru projekta osmišljen je nacrt antikoruptivnih mjera koji bi ovog mjeseca trebalo da bude poslat na usvajanje rektoru i senatu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

Srna/Informer.ba