Ekonomija Udarno Vijesti

Potpisan Memorandum sa Shell-om, prve bušotine nafte očekivati 2013. godine

Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju s vodećim međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell Exploration Company B.V. iz  Holandije.

U ime Federalne vlade memorandum su potpisali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, a u ime Shella potpredsjednik Portfolia za istraživanje i strategiju Marcus Antonini i direktor za nove investicije i isporuku Michael Foley.

„Geološka istraživanja nafte i plina predstavljaju poslove od strateškog interesa za Federaciju. Implementacijom aktivnosti predviđenih u ovom Memorandumu osigurati će se pretpostavke za vrlo moguću eksploataciju nafte i plina u FBiH. Na ovaj način Vlada FBiH realizira svoje opredjeljenje ka intenziviranju ekonomskog razvoja i privlačenju međunarodnih investicija, ovog puta u istraživanje i razvoj resursa hidrokarbonata, u čemu upravo Shell ima najbolja iskustva stečena širom svijeta“, naglasio je  premijer Nikšić.

Obaveze Vlade FBiH koje proističu iz Memoranduma su da Shell-u učini dostupnim podatke kojima raspolažu Federalni zavod za geologiju i preduzeće Energoinvest, a na osnovu kojih će Shell uraditi digitalizovani geološki i geofizički prikaz ovih podataka, kao i strukturalnu rekonstrukciju tektonskog vijenca.

Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih u našoj zemlji, ali i istraživanja u okolnim zemljama ukazuju na realnu mogućnost postojanja isplativih zaliha nafte i gasa u BiH a saradnjom sa gigantom naftne industrije kao što je Shell razvoj ove oblasti diže se na jedan potpuno novi, viši nivo.

Angažman Shell-a na ovim poslovima je utoliko značajniji, ako se ima u vidu da su za izradu ove dokumentacije potrebna ne mala finansijska sredstva ali i veliko stručno iskustvo što, zbog specifičnosti vrste poslova, nije moguće osigurati lokalno.

Shell će, angažovanjem svjetskih stručnjaka i najmodernijih tehnologija, osigurati vrlo precizan uvid u stanje rezervi gasa, nafte i ostalih fosilnih goriva, kao i potpunu procjenu komercijalne isplativosti eksploatacije na području Federacije BiH.

Shell je vodeća evropska i druga po veličini svjetska kompanija koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom gasa i nafte. U trećem kvartalu 2011. godine su, prema izvještaju Finacial Timesa, ostvarili profit od 7,2 milijarde dolara, na globalnom nivou upošljavaju oko million radnika, a jedan od novih dvadeset razvojnih projekata predstavlja upravo istraživanje područja Federacije. Shell je preduzeće sa izraženom orijentacijom  ka društveno odgovornom i okolišno prihvatljivom poslovanju

Nakon što Shell utvrdi koliko i gdje ima nafte i plina, u slučaju pozitivnih nalaza, prve istraživačke bušotine u FBiH se mogu očekivati u 2013. godini, a eksploatacija početkom 2015.godine. Paralelno sa ovim istraživačkim aktivnostima, u toku je intenzivno zaokruživanje pravnog okvira, kako za istraživanje, tako i eksploataciju fosilnih goriva, ali i niz drugih zakona koji će u potpunosti regulisati sektor energije u FBiH, a u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim svjetskim praksama. Nosioci ovih aktivnosti su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalnizavod za geologiju.

Današnjem događaju u Vladi Federacije BiH prisustvovale su brojne istaknute ličnosti političkog i ekonomskog života Federacije BiH koje su svojim prisustvom potvrdile bezrezervnu podršku ovom strateškom projektu.

 

Informer.ba