Crna hronika Udarno Vijesti

Povećan broj novih maloljetničkih prijestupnika u KS-u

Centar za sigurnosne studije (CSS) BiH uradio je detaljnu analizu maloljetničkog prijestupništva na području Kantona Sarajevo koja obuhvata period od 2008. i ostavke tadašnjeg premijera KS-a Samira Silajdžića zaključno s julom 2011. godine, koja je pokazala znakovito povećanje broja maloljetničkih prijestupnika.

Naime, 2008. usvojena je strategija za suzbijanje maloljetničkog prijestupništva, koja je sve do 2010. godine imala znakovite rezultate koji su rezultirali smanjenjem maloljetnih osoba u vršenju krivičnih djela, međutim, dolaskom nove kantonalne vlade zabilježeno je povećanje.

Većina predviđenih mjera Akcionog plana za implementaciju Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH u Kantonu Sarajevu trebala je biti realizirana u periodu 2008./2009., a od 31 aktivnosti primarne prevencije, predviđeno je da 16 aktivnosti realizira i prati obrazovna vlast i odgojno-obrazovne ustanove.

Direktor projekta Armin Kržalić u izjavi za Fenu navodi da posebno zabrinjava broj novih maloljetnih prijestupnika, jer je u proteklih šest mjeseci 2011. godine 100 maloljetnika prijavljeno prvi put, a 61 je povratnik u izvršenju krivičnih djela (ili 37,9 posto).

Analizom Akcionog plana za implementaciju Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH u Kantonu Sarajevo utvrđeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova djelomično provelo pet aktivnosti primarne prevencije gdje je ono bilo označeno kao nosilac aktivnosti.

Tako su zaposlena 52 nova policijska službenika i 17 novih mlađih inspektora, mjera ograničenja kretanja za maloljetnike (do 23 sata) je dala rezultate u smislu da su roditelji više obaviješteni i više vode računa o svojoj djeci, postavljene su kamere u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo na mjestima javnog okupljanja“, rečeno je u analizi.

Također, kako navodi Kržalić, problem je i s ustanovama koje bi vršile zbrinjavanje i resocijalizaciju maloljetnih prijestupnika, ipak dobar primjer jedne takve ustanove je Kantonalna javna ustanova “Disciplinski centar za maloljetnike”, koji je privremeno smješten u Vogošći, ali koji može da primi samo mali broj maloljetnika.

Fena/Informer.ba