Politika Udarno Vijesti

Pravni ekspert Krstan Simić: MUP RS nema pravo na prigovor u slučaju ‘Dobrovoljačka’

Pravni ekspert iz Banje Luke Krstan Simić izjavio je da po Zakonu o krivičnom postupku BiH prigovor mogu podnijeti pojedinačno oštećene stranke, što se u slučaju naredbe o obustavljanju istrage u predmetu “Dobrovoljačka“ ne može odnositi na Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, kao pravni subjekt.

“Zakon o krivičnom postupku je striktno predvidio, a to je analogno i u drugim pravnim sistema, da zahtjev za preispitivanje mogu pokrenuti samo oštećeni. MUP RS-a je pravno lice i čini mi se, bez dubinske analize, da on nije ni legitimisan da uputi zahtjev za preispitivanje odluke“, rekao je Simić za Radio RS.

On ističe da je već nekoliko građana podnijelo zahtjev za preispitivanje odluke o obustavljanju istrage o slučaju “Dobrovoljačka“, što znači da će se ta procedura pokrenuti.

Međutim, brine ga da li će ti građani, koji podnose zahtjeve za preispitivanje odluke, zaista i uputiti potpune pravne argumente.

Međunarodni tužilac u Tužilaštvu BiH Jude Romano obavijestio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da nema pravo prigovora na odluku Tužilaštva o obustavljanju istrage u predmetu “Dobrovoljačka ulica“.

Romano se poziva na član 224. Zakona o krivičnom postupku BiH po kojem samo oštećena strana ima pravo podnijeti pritužbu protiv naredbe o obustavljanju istrage.

Međutim, iz MUP RS-a i dalje tvrde da imaju pravo da podnese pritužbu Kancelariji glavnog tužioca BiH protiv ovakve odluke postupajućeg tužioca u slučaju “Dobrovoljačka”, jer je tako definisano zakonom.

 

Fena/Informer.ba