Politika Vijesti

Predstavnički dom F BiH: Danas na sjednici o zakonskim kaznama za negiranje genocida

Predstavnički dom Federalnog parlamenta najavio je za danas u Sarajevu šestu redovnu sjednicu, a Kolegij ovog doma je kao prvu tačku dnevnog reda predložio izmjene federalnog Krivičnog zakona koje bi uvele krivičnu odgovornost za svakog ko javno negira da je na tlu Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata počinjen genocid.

Takvu izmjenu krivičnog zakonodavstva predložio je poslanik Stranke demokratske akcije Jasmin Duvnjak.

Traži da se zatvorskom kaznom u rasponu od tri mjeseca do tri godine zaprijeti prekršitelju, a nova odredba bi zabranjivala da bilo ko javno negira ne samo da je počinjen genocid, nego i drugi ratni zločini, zločini protiv čovječnosti te drugi zločini po međunarodnom pravu.

Ovu inicijativu Duvnjak nije uputio prvi put, ali je dosad završavala u Parlamentu bez željenog ishoda.

Jednom je tražio da se kao predlagač sličnih zakonskih odredbi pojavi Federalno ministarstvo pravde, a drugi put, u toku mandata proteklog saziva Predstavničkog doma, lično se pojavio kao predlagač, ali, na Duvnjakovo ogorčenje, inicijativa tada nije ni stavljena na dnevni red jedne od sjednica jer on u datom trenutku nije bio u skupštinskoj sali.

Formalno, ovog puta njegov prijedlog nalaže dopunu člana 163. Krivičnog zakona FBiH, kojim su propisane sankcije za krivična djela protiv rasne, vjerske i narodnosne mržnje i netrpeljivosti.

Osim Duvnjakovog teksta, za današnji dnevni red Predstavničkog doma najavljeni su Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine (skraćeni postupak), Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH (skraćeni postupak).

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH (skraćeni postupak), Nacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2010. godinu te usaglašavanje Prijedloga zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji.

 

Fean/Informer.ba