Ekonomija Vijesti

Privreda Kantona Sarajevo u dubokoj recesiji

Podaci za devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani ukazuju da je privreda Kantona Sarajevo još u dubokoj recesiji te iskazuje zaostajanje u odnosu na prosječna privredna kretanja u Federaciji BiH, istaknuto je danas na sjednici Upravnog odbora Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS).

Upravni odbor je među ostalim razmatrao informaciju o osnovnim indikatorima poslovanja privrede u tom periodu i ocijenio da se radi o kvalitetnom materijalu koji je na sjednici prezentirao predsjednik PKKS-a Kemal Grebo.

Po njegovim riječima, posljednja dešavanja vezana za povećanje dužničke krize, ne samo u eurozoni nego i u SAD-u uzrokovali su dodatni val panike na svjetskom tržištu, posebno finansijskim tržištima, koji nije viđen još od početka finansijske krize 2008. godine.

Zbivanja na svjetskoj privrednoj i finansijskoj sceni , kako je dodao Grebo, zasigurno će se reflektovati i na privredu BiH i ukoliko se blagovremeno ne pokrenu odgovarajuće mjere realno je očekivati daljnje produbljivanje ekonomske krize u BiH i KS-u.

Prema prezentiranim podacima, od 2008. pa do danas gotovo sve grane privrede u KS-u bilježe pad. Drastičan pad bilježe industrija, šumarstvo, saobraćaj, ugostitetljstvo i vanjska trgovina, dok su neznatni pomaci ostvareni u trgovini namalo, gradsko-prigradskom saobraćaju i turizmu.

Evidentno je, kako je rečeno, da u 2011. nije dostignut nivo privredne aktivnosti iz 2008.

Neophodno je, ističu u PKKS-u, izvršiti inventuru kompletnog stanja privrede u FBiH i KS-u, kao i da se donesu strateški razvojni dokumenti, a posebno strategija razvoja industrijske proizvodnje. Predlažu se i konkretnije reformske mjere, a posebno u javnoj upravi, socijalnom sektoru (svođenjem javne potrošnje u realne okvire), otklanjanje uočenih manjkavosti u postojećim kolektivnim ugovorima i drugo.

Kada je riječ o Kantonu Sarajevo, poslovni sektor cijeni da bi se pažnja vlasti trebala fokusirati i dati prioritet u razvoju industrijskoj proizvodnji, značajnijim stimuliranjem kroz novu legislativu iz nadležnosti KS-a, čime će se ubrzati osnivanje novih privrednih društava.

Radi smanjenja deficita u robnoj razmjeni KS-a sa svijetom, osim podrške razvoju industrijske proizvodnje, neophodno je osigurati stimulativne mjere za izvozno orijentirana privredna društva.

“Vrijeme  je da se stanje u privredi  shvati ozbiljno i da se  sistemski pokrenu adekvatna rješenja”, naglasio je Grebo.

 

Fena/Informer.ba