BiH Udarno Vijesti

Promrzle i pokisle bivše vojnike neće otjerati ni snijeg

Ni loše vrijeme praćeno kišom i snijegom neće otjerati bivše pripadnike Oružanih snaga (OS) BiH, koji trinaesti dan zaredom ispred zgrada institucija BiH u Sarajevu traže svoja prava, poručio je predstavnik bivših vojnika Senad Hubjer.

Prema njegovim riječima, bivši vojnici i dalje će ostati na tom mjestu kako bi propratili aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS BiH. “Pokisli smo i promrzli, šatori su usljed nevremena propali, pa ih popravljamo, ali odlučni smo da ovdje ostanemo do kraja”, rekao je Hubjer Srni.

On je potvrdio da je Kantonalni sud u Mostaru presudio u korist bivših pripadnika OS BiH sa teritorije Federacije BiH u sporu protiv Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja.

“Prije pet mjeseci smo tužili PIO Federacije zbog toga što nam je izdao nezakonita rješenja u kojima je stajalo da imamo trajno pravo na penzionisanje, ali da će se isplata penzije izvršiti nakon obezbjeđivanja finansijskih sredstava u budžetu BiH”, pojasnio je Hubjer.

Prema njegovim riječima, Federalni zavod PIO bio je dužan da isplatu izvrši odmah, pa mu je Sud naložio da to i učini. “Presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe”, naglasio je Hubjer.

On je dodao da je pravna zastupnica bivših vojnika Senka Nožica, koja je vodila spor ped Kantonalnim sudom u Mostaru, pokrenula spor i protiv Fonda PIO Republike Srpske zbog odbijanja da primi zahtjeve za penzionisanje bivših pripadnika OS BiH sa teritorije RS.

Hubjer je za sutra najavio sastanak predstavnika bivših vojnika sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovićem, koji je na čelu radne grupe zadužene za pripremu izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Parlamentarna skupština BiH usvojila je uoči općih izbora 2010. godine izmjene i dopune Zakona o Oružanim snagama BiH, kojima se vojnicima koji su do 23. decembra 1995. godine najmanje dvije godine učestvovali u ratu kao pripadnici ABiH, HVO ili VRS, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju.

Za isplatu penzija za 2010, 2011. i 2012. godinu bivšim pripadnicima OS BiH koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje potrebno je 29,8 miliona KM.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je na svojoj posljednjoj sjednici usvojio zaključak kojim se obavezuje da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima OS BiH biti isplaćene penzije od stupanja na snagu Zakona do 31. marta ove godine. Odlučeno je da ta sredstva budu prebačena penzionim fondovima Republike Srpske i FBiH radi krajnje isplate korisnicima.

Zaključak Vijeća ministara BiH je da se, uporedo sa budžetom za 2012. godinu, radi na ukidanju zakona koji vojnicima garantuje prijevremeno penzionisanje i isplatu penzija.

 

Srna/Informer.ba