BiH Udarno Vijesti

Rad Studentskog centra doveden u pitanje

Direktor Studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić upozorio je da je zbog dugovanja na ime smještaja i ishrane studenata iz Srednjobosanskog (SBK) i Hercegovačko-neretvanskog (HNK) kantona ozbiljno dovedeno u pitanje funkcioniranja te ustanove i izmirivanje obaveza prema dobavljačima.

“U postojećim okolnostima Studentski centar nije u mogućnosti izmirivati svoje obaveze prema dobavljačima. To za posljedicu ima najave mnogih dobavljača o prestanku isporuka robe i usluga”, kaže za FENU Kadrić.

Precizirao je da Studentski centar trenutno od ta dva kantona ukupno potražuje  oko 1.700.000 KM odnosno sa zateznim kamatama više od dva miliona. Na snazi je sudska presuda o prinudnoj naplati sredstava od SBK-a u iznosu od više od 1.500.000 KM koja nije realizirana.

Kadrić navodi da je nedavno uspostavljen kontakt s nadležnim organima u Vladi SBK koji ih uvjeravaju da bi u narednih nekoliko dana, a nakon usvajanja budžeta za ovu godinu, moglo doći do dogovora za rješavanje tog problema.

“Predložili smo način i dinamiku za izmirivanje dugovanja koja bi bila u obostranom interesu. Razmišljamo da to bude na 30 ili više jednakih mjesečnih rata i da bi se odrekli dijela zateznih kamata”, kaže Kadrić. Ističe da do daljnjeg ostaje problem HNK-a jer nema naznaka za njegovo rješenje.

Podsjetio je da studenti iz SBK-a u ovoj akademskoj godini ne plaćaju punu cijenu smještaja i ishrane u sarajevskim studentskim domovima jer je tako odobreno odlukom resornog ministra u Vladi KS Emira Suljagića.

“Prvenstveno zahvaljujući ministru Suljagiću riješen je problem za studente SBK-a u ovoj akademskoj godini, ali ko je odgovoran za prethodni dug napravljen u periodu 2008. do 2011.“, kaže Kadrić.

Kriterije za smještaj i ishranu studenata iz SBK-a ispunilo je oko 500 studenata, a u domovima ih je 310. Od 150 studenata iz HNK koji su ispunili kriterije za smještaj i ishranu, u domovima u Sarajevu je njih 45 do 50 i plaćaju punu cijenu, a Kadrić je to okarakterizirao kao vandalski čin prema tim studentima.

Direktor Kadrić uvjeren je da ovih i sličnih problema ne bi bilo kad bi oblast studentskog standarda bila riješena sistemski. Stoga ističe da se najozbiljnije mora poraditi na donošenju propisa najmanje na federalnom nivou koji će regulirati tu oblast i smatra da bi to trebalo da bude od strateškog interesa za nosioce vlasti.

On kaže da je na taj način pitanje studentskog standarda riješeno i u državama okruženja te da i u Republici Srpskoj već odavno postoji zakon koji regulira pitanje studentskog standarda.

Fena/Informer.ba