BiH Udarno Vijesti

Radnici MUP-a Posavskog kantona stupili u generalni štrajk

Radnici MUP-a Posavskog kantona stupili su jutros u 10 sati u generalni štrajk.

Oni traže povećanje neto plaća, isplatu naknada za noćni rad te rad u dane državnih praznika i vjerskih blagdana po važećem kolektivnom ugovoru koji je sklopljen između Vlade i Sindikata  MUP-a.

Za vrijeme štrajka policija će vršiti hitne intervencije i istražne radnje, registraciju vozila samo fizičkim i pravnim osobama radi obavljanja njihove profesionalne djelatnosti, registraciju vozila fizičkih osoba radi mogućnosti liječenja, te vozila hitne pomoći i registraciju vozila čiji su vlasnici invalidi sa 60 posto i više invalidnosti.

Kada su u pitanju vozačke dozvole, policija će ih za vrijeme štrajka izdavati samo osobama kojima je istekla zaštitna mjera, vozačima hitne pomoći i invalidima sa 60 posto i više invalidnosti.

Pasoši će se izdavati samo po žurnom postupku, tj. u roku kraćem od zakonskog.

Evidentiranje JMBG, prijava prebivališta i izdavanje ličnih iskaznica samo osobama koje predaju zahtjeve za žurne pasoše, izdavanje uvjerenja o prebivalištu radi reguliranja zdravstvene zaštite, te prijave na natječaj za zasnivanje radnoga odnosa.

“Uz ove poslove, policija će tokokm štrajka vršiti i sve vrste očevida, osiguravati objekte, organizovati rad operativnih dežurstava i rad operativno-komunikacijskog centra te vršiti zavođenje i postupanje po službenim aktima s oznakama ‘hitno’ i ‘vrlo hitno'”,
saopšeteno je iz Sindikata MUP-a PK.

 

Fena/Informer.ba